Pages Menu
Categories Menu

Tillitsvalgte

De tillitsvalgte er studentenes «fotsoldater». Gjennom sitt arbeid i klassen, tillitsvalgtmøter og fagutviklingsmøter gjør de en innsats for sine medstudenter, men også for neste generasjon av studenter. Ved HiG har man fastsatt demokrati-tid hver onsdag fra 12:15-13:00 hvor det er undervisnings fri for hele skolen, og dette gir de tillitsvalgte muligheten til å kunne delta i ulike møter uten at dette går ut over undervisningen. Det er gjennom de tillitsvalgte studentdemokratiet er levedyktig, da det er de som har den daglige kontakten med klassene og dermed forvalter den enkelte students interesser.