Pages Menu
Categories Menu

Om oss

Studentparlamentet er studentenes høyeste interesseorgan ved Høgskolen i Gjøvik. Er det saker du ønsker å ta opp som gjelder skolen eller velferd, er det oss du skal henvende deg til. Vi har møter med skolens ledelse ved jevne mellomrom hvor vi tar opp saker fra studentene. Vi har kontor i kantinen og kontortid i lunsjen mandag til fredag, men det er selvsagt bare å huke tak i oss utenom også.

Styret

Ledelse


Jonathan Sørfonden
Leder
sp-leder@hig.no

Ole-Jacob Oosterhof
Nestleder
sp-nestleder@hig.no

Henning Karlsen
Organisasjonssekretær
orgsek@hig.no
HOS

Randi Mykkeltveit Terjesen
Hovedtillitsvalgt
sp-hos@hig.no

Kathrin Fakri
Vara-tillitsvalgt
sp-hos@hig.no

 IMT

Mari Nicoline Quax
Hovedtillitsvalgt
sp-imt@hig.no

Tonje Brubakk
Vara-tillitsvalg
sp-imt@hig.no
TØL

Anne Marte Gaarder
Hovedtillitsvalg
anne.gaarder@hig.no

Martin Furuseth
Vara-tillitsvalgt
martin.furuseth@hig.no
Velferd

Tonje Wei Fiskvik
Velferdsansvarlig
sp-velferd@hig.no

Thomas Hesselberg
Velferdskontaktperson
sp-velferd@hig.no