Nye visningssider for statistikk/ CRIStin.no

cristin.no/statistikk har CRIStin-team lagt ut visningssider for statistikk.
Data er hentet fra CRIStin-systemet, og visualisert ved hjelp av et visnings- og analyseverktøy for statistikk Tableau.

Nå kan du blant annet få en grafisk framstilling av resultatene fra norsk vitenskapsindeks (NVI), alder- og kjønnsfordeling og sektorsamarbeid for perioden 2011-2014.

Man kan også få en oversikt over internasjonalt samarbeid i 2014, hvor en kan velge å se statistikk for alle institusjoner fordelt på sektor eller kun for Høgskolen i Gjøvik.

Resultatene kan lastes ned som PDF, image, crosstab eller data.

Om du avgrenser til Høgskolen i Gjøvik, får du et bilde av verdenskart som viser alle de ulike land ansatte ved HiG samarbeider med. Det er også mulig å få informasjon om antall publikasjoner med dette landet og antall samarbeidsinstitusjoner. Om du velger Download – Data – Underlying – og Show all columns, så vualá! får du en detaljert liste over både kanalnavn, publikasjonsform og navn på samarbeidsinstitusjoner.

Statistikk-siden er nå i betaversjon, men CRIStin-team jobber kontinuerlig med å forbedre disse sidene.

Mer om dette: http://www.cristin.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/statistikk.html

Publisert i forskere, Publisering | Skriv en kommentar

Adressering i publikasjoner/ Addresses in publications

Adressering i publikasjoner/ Addresses in publications:

  • innsendte publikasjoner t.o.m. 31.12.2015 skal oppgis med HIG-adresse/ for papers submitted until 31.12.2015 use GUC-address:

For eksempel/ For example:

navn, Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for informatikk og medieteknikk, Norwegian Information Security laboratory

name, Gjøvik University College, Faculty of Computer Science and Media Technology, Norwegian Information Security laboratory

  • publikasjoner innsendt etter 1.1.2016 skal ha «NTNU-adresse,» i stedet for Høgskolen i Gjøvik i adressefeltet/ for papers submitted after 01.01.2016 use NTNU-address

For eksempel/ For example:

navn, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Avdeling for informatikk og medieteknikk, Norwegian Information Security laboratory

name, NTNU Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Computer Science and Media Technology, Norwegian Information Security laboratory

 

Publisert i Publisering | Skriv en kommentar

Where to publish your research? Identifying potential journals

Subject scope, readership, prestige, availability, peer review process, open access, Norwegian Scientific Index and other factors should all be considered when choosing a journal.

We have collected some tips that can help you in this process.

Step one: Identify potential journals in your scholarly area
* Try searching for the topic of your article in a relevant database/ library catalog Oria to see where related articles in your field have been published.
* In addition, you may also consider using the following tools: (ex.): Springer Journal Selector, Elsevier Journal Finder.
* Ask your supervisor, or other senior colleagues, they often have the experience to be able to differentiate between the journals within the same subject.

Step two: evaluate a potential journal
Consider:
* What is the journal’s scope/audience? «About this journal» page, and/or «Author Submission Guidelines.»
* Is the journal refereed (peer reviewed)? A manuscript submitted to a peer-reviewed journal will be sent to a number of referees chosen by the journal editors.
* Who is the publisher? (consider university presses, professional associations)

Look at the journal itself:
* Consult tables of contents & look at some issues.
* Do you yourself read articles from this journal?
* What are the copyright policies?
* Link to journal website for information for authors: how quick is the process of acceptance and publication?
* Is the journal ranked in the Norwegian Scientific Index (DBH)?

Step three: ranks and availability
* Consider how a journal is ranked in comparison to other journals Journal Citation Reports: the higher the impact factor the more influential the journal is considered to be.
* Where is the journal indexed? the more services that index a given journal, the more likely it is that the articles within will be located and read by various scholarly audiences
* Consider publishing in Open Access journals which will be available to a wider audience, check: Directory of Open Access Publishers & DBH

Good luck!

Publisert i Publisering | Skriv en kommentar

Nytt nummer av Forskningsetikk

Forskningseetikk nr. 1 2015 er nå publisert. I dette nummeret kan du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til vitenskapelig publisering, publiseringsindikatoren og Open Access.

Forskningseetikk nr. 1/2015 er tilgjengelig her:
https://www.etikkom.no/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/arkiv/2015/2015-1/

Publisert i forskere, Publisering | Skriv en kommentar

Nye dokumentasjonskrav i forbindelse med forslag til nye kanaler på nivå 1

Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har sendt ut nye krav til dokumentasjon i forbindelse med forslag til registeret.

For å effektivisere arbeidet med behandling av nye forslag stiller NPU større krav til dokumentasjon fra forslagsstiller.

Forslagsstiller skal legge ved dokumentasjon på:
1. seriens/tidsskriftets vitenskapelige redaksjon eller forlagets vitenskapelige utgivelsesprogram
2. publiseringskanalens rutiner for fagfellevurdering
3. publiseringskanalens to siste årganger

Se mer om nye prosedyrer for forslag til kanalregisteret her.

NB! Tidsfrist for forslag til nye kanaler for rapporteringsåret 2015 er 30. november.

Publisert i Publisering | Skriv en kommentar

Forskning og ledelse – Lokal bruk av publiseringsindikatoren

28. januar 2015 arrangerte Det nasjonale publiseringsutvalget og UHRs forskningsutvalg seminaret «Forskning og ledelse – lokal bruk av publiseringsindikatoren».

Innledningsforedrag om hvordan publiseringsindikatoren brukes lokalt på institusjonene ble hold av Kaare Aagaard fra Centre for Studies in Research and Research Policy (de gjennomførte evaluering av den norske publiseringsindikatoren).
Representanter fra UiT, Institutt for samfunnsforskning, HiOA, HiSF, UiA, UiB snakket om erfaringer fra bruk av publiseringsindikatoren.
Mer informasjon, programmet og alle presentasjonene som ble holdt under seminaret. finnes her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Concerning your excellent publication!

“We are very interested in your paper and would like to publish your paper in our journal. If you have the idea of making our journal a vehicle for your research interests, please send the electronic version of your papers or books to us in MS word format via email attachment. Currently, we are trying to invite some scholars who are willing to join our editorial board or be our reviewers. If you are interested in our journal, please send your CV to us. Hope to keep in touch by email and publish some papers or books for you and your friends. As an American academic publishing group, we wish to become your friends.”

Do you receive regularly this types of emails? Please consider the source carefully before you reply. The number of questionable, scholarly open-access publishers have expanded dramatically over the last years. Such journals and publishers are referred to as “predatory”. They normally send emails to scientist, promise that accepted papers will immediately appear online and they request payment of article processing charges. Predatory journals/ publishers do not follow many acceptable publication standards like editorial and publishing services.

We encourage scientist to spend time examining journals before submitting their articles. We would like to repeat a good checklist to identify reputable publishers (Declan Butler beware):

  • Check that the publisher provides full, verifiable contact information, including address, on the journal site. Be cautious of those that provide only web contact forms.
  • Check that a journal’s editorial board lists recognized experts with full affiliations. Contact some of them and ask about their experience with the journal or publishers.
  • Check that the journal prominently displays its policy for author fees.
  • Be wary of e-mail invitations to submit to journals or to become editorial board members.
  • Read some of the journal’s published articles and assess their quality. Contact past authors to ask about their experience.
  • Check that a journal’s peer-review process is clearly described and try to confirm that a claimed impact factor is correct.
  • Find out whether the journal is a member of an industry association that vets its members, such as the Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) or the Open Access Scholarly Publishers Association (www.oaspa.org).
  • Use common sense, as you would when shopping online: if something looks fishy, proceed with caution.

You can search for approved Open Access publication channels by visiting the Norwegian Social Science Data Service (use advanced search).

If you are suspicious of a journal/ publisher and require further information or guidance please contact GUC Library.

Read also this articles:

Publisert i Publisering, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Open access på 8 minutter

Altfor ofte blir vi utsatt for lange og detaljerte forklaringer når vi egentlig ønsker oss en kort en. Det er jo gjerne slik at eksperter gjerne vet mye om det de er eksperte på, og mange av de elsker derfor å snakke mye om det. Open access er et slikt tema som man kan snakke om i det vide og det brede. Da er det godt at det finnes noen som gjør det kort og greit – på video. Her er det sentrale med open access forklart på 8 minutter:

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Forskningsrådet med policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Forskningsrådet har publisert sin policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Med dette dokumentet indikerer Forskningsrådet hvordan «Forskingsrådet vil benytte sine virkemidler til å fremme åpen tilgang til forskningsdata. Prinsippene og retningslinjene som presenteres er også ment som en veiledning for forskere som skal planlegge sine forskningsprosjekter.» Interessant lesning! Policyen er tilgjengelig herfra:
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22Tilgjengeliggj%C3%B8ringForskningsdataWEB.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274505424271&ssbinary=true

Publisert i Ukategorisert | Merket med , | Skriv en kommentar

openaccess.no relansert

Openaccess.no er relansert i ny drakt og med mye nytt av informasjon. Openaccess.no er en informasjonsallmenning for deg som jobber med eller er interessert i Open Access.

CRIStin har det koordinerende og tekniske ansvaret for tjenesten.

Publisert i OA policy | Skriv en kommentar