Ny trafikktelling på gang

Som en del av bibliotekets handlingsplan for 2015 har vi bestemt oss for å gjennomføre en ny trafikktelling i perioden februar-mai 2015. Årsaken til at vi vil gjennomføre en ny telling er at biblioteket gikk i gang med ubemannet åpningstid og fikk nye lesesalsplasser og flere studentarbeidsplasser i løpet av 2014. Vi er naturligvis spente på i hvilken grad disse tiltakene har endret bruken av biblioteket. Så fort vi er ferdig med telling og analyse vil vi gjøre resultatene og dataene tilgjengelig for andre interesserte.

Har du lyst til å se hvordan sonekartet ser ut for 2015? Da kan du ta en titt her: Sonekart 2015

Data.norge.no

«Difi arbeider med å stimulere til tilgjengeliggjøring og viderebruk av åpne offentlige data i Norge», dette gjør de gjennom data.norge.no. Vi synes dette er en strålende idé, derfor la vi ut våre innsamlede data fra trafikktellingen der.

Høgskolen i Gjøvik blir dermed første utdanningsinstitusjon som gjør dette!

Mer info finnes på: http://data.norge.no/data/tverrg%C3%A5ende-trafikktelling-ved-h%C3%B8gskolen-i-gj%C3%B8viks-bibliotek-201011

Status

En liten statusoppdatering:

Prosjektet er i rute, nå er det kun 4 telledager igjen!

De planlagte telledagene har måttet flyttes litt rundt for å gjøre plass til andre ting, men jeg har beholdt riktige ukedager og nogenlunde lik spredning av dagene som planlagt. Telledagene utgjør fortsatt fem hele uker (minus en onsdag).

Permen med telleskjema

Permen med telleskjema

Når det gjelder analysen av dataene MÅ det finnes en bedre måte enn den jeg har brukt til nå, om jeg så må lage den selv! Det er mulig «Excel-måten» og manuell gjennomgang fungerer på de mindre prosjektene, men det fungerer ikke på dette prosjektet. Det blir altfor tidkrevende. Jeg har jo snart 3000 linjer i Excel-arket mitt, og over 250 A4-ark med tellerunderesultater.

Besøkstall

Besøkstall henger tett sammen med trafikktellingen vår. Med disse to kan vi regne ut gjennomsnittlig oppholdstid i biblioteket. Her er en liten graf som viser besøk, observasjoner og oppholdstid, så langt i prosjektet vårt.

I grafen er antall observert i rødt, antall besøk fra besøkstelleren i blått, og gjennomsnittlig oppholdstid i grønt. Klikk på bildet for å se en (veldig mye) større utgave.

graf som viser oppholdstid, besøkstall og observasjoner

Sånn apropos; det er interessant å merke seg at besøkende tydelig foretrekker den ene døren fremfor den andre. Dette ser vi også på utlånsautomatene, kan det ha noe med at den ene av disse er innstilt på nynorsk fremfor bokmål? hehe

Oppholdstid

Inspirert av flere foredragsholdere på Statistikkdagen 2011, har jeg regnet ut gjennomsnittlig oppholdstid i biblioteket. Ettersom to av sonene vi teller er utenfor besøktelleren vår, har jeg selvsagt utelatt disse i utregningene mine.

Og jeg har funnet noen spennende tall! Ser jeg på alle tallene våre totalt, får jeg en gjennomsnittlig oppholdstid på 49 minutter! Fordelt på dagene varierer det fra 33 minutter på torsdager til 52 minutter på onsdager. Men her må en huske på at telledagene i sommerferien spiller inn.

Ser man kun på tellingene som ble utført mens skolen har vært åpen, endrer tallene seg noe. Det totale gjennomsnittet øker til 52 minutter. Fordelingen på dagene endres også, fredag blir dagen med lavest oppholdstid, 41 minutter, og mandagen vinner med en gjennomsnittlig oppholdstid på 60 minutter.

Trenden er likevel ganske klar. Oppholdstallene starter høyt på mandag, synker noe på tirsdag, for så å øke igjen på onsdag. Deretter synker de jevnt ut uken.

Hvem trives best hvor?

Vi observerer ikke bare aktivitetene som utføres i biblioteket i dette prosjektet, men også hvem som utfører disse. Vi har delt inn våre brukere i tre grupper: ansatte, mannlige- og kvinnelige studenter. Jeg var nysgjerrig på om det var store forskjeller mellom disse gruppene når det gjelder hvor og når de bruker biblioteket. Jeg har brukt tallene fra alle tellerundene sålangt, for å få et mest mulig riktig bilde på dette.

Hvem trives best hvor?
Ansatte trives helt klart best sammen med avisene og de nyeste tidsskriftene. 36% av de observerte ansatte har blitt sett her. Er de ikke der, finner man dem mest sannsynlig på datalabben i tilknyttning til biblioteket. Her er nemlig 23% av de observerte ansatte. Er man derimot så uheldig å ikke treffe på noen ansatte her heller, bør man henge litt rundt skrankeområdet. Her ferdes nemlig 18% av de observerte ansatte.

Hvis man heller har lyst til å finne en kvinnelig student, er sjansen størst i grupperommene, her oppholder nemlig 34% av alle observerte kvinnelige studenter seg. Ser du ingen her, finner du dem kanskje heller i vrimleplassen rundt Innovatoriet? Her er nemlig 27% observert. Finner du ingen der heller, bør du kikke inne blant bibliotekets bokhyller. Der gjemmer nemlig 23% av de observerte kvinnelige studentene seg.

Er det en mannlig student man er på jakt etter er det like stor sjanse for å møte en i vrimleplassen rundt Innovariet, som i grupperommene. Begge har 29% av de observerte mannlige studentene. Men 28% gjemmer seg også inne blant bokhyllene på biblioteket, så husk å se etter der og.

Nå vet vi hvor brukerne oppholder seg, men når på døgnet (innenfor åpningstidene) er det mest sannsynlig å finne dem?

Hvem trives best når?

Ansatte er oftest i biblioteket rundt klokken 13:45. Vi har observert 23% av de ansatte på dette klokkeslettet. Det er også muligheter litt før, ettersom 20% av de observerte ansatte besøkte biblioteket klokken 12:45. Utenom disse tidene bør man være i biblioteket mellom 09:45 og 10:45, ettersom det er blitt observert 16% av de besøkende ansatte ved begge disse tidspunktene.

Våre observerte kvinnelige studenter er skikkelige B-mennesker, flesteparten er observert i biblioteket rundt lunsj. 12:45, 11:45 og 13:45, med hehenholdsvis 17%, 15% og 15%.

Noe overraskende er de observerte mannlige studentene tidligere oppe enn de kvinnelige. Allerede klokken 10:45 har 16% av dem blitt observert. Nye 16% er også observert rundt klokken 11:45. Og 12:45 er 15% av dem sett i biblioteket.Studenter i biblioteket

Oppsummering (Topp 3)

Hvor:

Ansatte
1. Aviser/Tidsskrifter (36%)
2. Datalab (23%)
3. Skrankeområdet  (18%)

Kvinner
1. Grupperommene  (34%)
2. Vrimleplassen (27%)
3. Bokhyllene (23%)

Menn
1. Vrimleplassen
og Grupperommene (29%)
3. Bokhyllene (28%)

Når:
Ansatte
1. 13:45 (23%)
2. 12:45 (20%)
3. 09:45 og 10:45 (16%)

Kvinner
1. 12:45 (17%)
2. 11:45
og 11:45 (16%)

Menn
1. 10:45
og 11:45 (16%)
3. 12:45 (15%)

Årets første telling overrasker

Diagram over kjønnsfordeling blant besøkendeSemesteret har ikke startet ennå, og det er stille dager her i biblioteket. Allikevel viser besøkstelleren at vi hadde 124 besøkende på årets første telledag, i går. Det mest oppsiktsvekkende ved observasjonene i går var at for første gang var langt flere kvinnelige besøkende enn menn.

Hele 3 ganger så mange!

Ettersom dette er uvanlig her ønsket jeg å finne en forklaring. Er det slik at kvinner er flinkere til å lese på konteeksamner enn menn, eller at de stryker oftere? Jeg spurte studenttorget om de hadde noen statistikk på dette, men dessverre. Derimot hadde de en annen forklaring, nemlig at sykepleierstudentene startet sin ordinære undervisning i går, i motsetning til ingeniør- og designstudentene som ikke starter før neste uke. Det forklarer jo saken. Det er jo langt flere kvinner enn menn på sykepleiestudiet.

Hva gjør de ansatte på biblioteket?

Ikke de ansatte på biblioteket altså, men de andre ansatte på Høgskolen.

På grunn av sykdom og litt flytting av telledager, blir det denne uken hele to tellinger. Disse tenkte jeg at jeg skulle sammenligne, så den posten kan dere glede dere til i morgen. Mens dere venter og jeg gjennomfører dagens telling, tenkte jeg at jeg kunne se på hva Høgskolens ansatte bruker biblioteket til.

Besøkende ansatte utgjør mindre enn 1 % av vår totale brukermasse, i følge vår trafikktelling. Dette stemmer sikkert ikke helt, da det ikke alltid er lett å skille ansatte fra studenter bare ved å kikke på dem, men det gir allikevel et omtrentlig bilde.

Så hva gjør besøkende ansatte på biblioteket:

De sitter alene og leser, i tidsskriftavdelingen, på en fredag kl.12:45.

De er aldri blitt observert i boksamlingens to soner, ei heller etter klokken 15:45, men det er nå ikke så rart.

Topp 3 blant besøkende ansatte:

Ukedag:

 1. Fredag
 2. Mandag
 3. Onsdag

Klokkeslett:

 1. 12:45
 2. 09:45
 3. 08:45

Sone:

 1. Tidsskriftavdelingen
 2. Datalabben
 3. Skranken

Aktivitet:

 1. Sitter alene og leser
 2. Sitter i gruppe uten å forholde seg til medier
 3. Har kontakt med personalet

Dett var dett for i dag, da tar jeg fatt på tellerunde nr. 88.

Sosiale vs. ensomme aktiviteter

Nå hadde jeg tenkt å lage et innlegg om at kvinner er mer sosiale enn menn i biblioteket, for dette er jo noe alle vet! Derfor var overraskelsen stor da jeg så nærmere på tallene fra alle tellerundene våre så langt.

Forskjellen mellom menn og kvinner når det gjelder sosiale og ensomme aktiviteter i biblioteket var minimal! Og ikke nok med det, menn er mer sosiale enn kvinner, dog var det kun 1 liten prosent som skilte disse.

Diagram over sosiale vs. ensomme aktiviteter i biblioteket

Diagram over sosiale vs. ensomme aktiviteter i biblioteket

Det blir spennende å se om denne trenden fortsatt gjelder når vi har gjennomført hele prosjektet…

Film av besøkstall

Her en liten filmsnutt jeg har laget over besøkende i de ulike sonene i biblioteket på telledagen 8.september 2010. Den er laget fort og gæli, så kom gjerne med kommentarer til hvordan den kan gjøres bedre!

[cincopa 10747997]

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.