Mer undervisning i 2016

Tidligere i 2016 så det ut til at færre studenter og ansatte kom til å benytte seg av UB Gjøviks undervisningstilbud. Men en hektisk desember snudde trenden og totalt ble det undervist/veiledet til 15 flere studenter/ansatte i 2016 enn året før. Det er en økning på ca. 2 %. Totalt 770 studenter/ansatte benyttet seg av undervisningstilbudet i 2016. Antallet timer brukt til undervisning økte fra 196,5 timer i 2015 til 213,5 timer i 2016, en økning på 8,7 %. Tatt personalsituasjonen i betraktning er vi rimelig fornøyd med dette resultatet.brukergrupper

Statistikken viser at antallet veiledninger og undervisning på grunnivået øker, mens det er en nedgang i den mer avanserte undervisningen. Dette illustreres godt i figuren «Antall deltakere pr. brukergrupper» hvor vi ser at det er langt flere bachelorstudenter som bruker undervisningstilbudet, mens det er en liten nedgang blant masterstudentene og stor nedgang blant PhD, Videreutdanningsstudenter og ansatte.

avtilhørSom vanlig inneholder statistikken noen overraskelser. Statistikken for 2016 er intet unntak. I 2015 var avdelingstilhørigheten til de som benyttet seg av undervisningstilbudet ganske likt mellom avdelingene. Men 2016-statistikken viser at vi er tilbake til et mønster hvor studenter/ansatte fra en avdeling er kraftig overrepresentert i forhold til faktisk størrelse. Vi har ingen fullgod forklaring på hvorfor dette svinger så mye fra år til år, men vi antar at det er et samspill mellom hvor aktive/passive vi er på markedføringssiden og hvordan avdelingene legger opp sine studieprogram.

 

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.