Lengre leveringstid på færre fjernlån

UB Gjøvik teller med jevne mellomrom for å sjekke leveringstiden på fjernlån. Dessverre har leveringstiden gått opp, både i 2015 og 2016. Siste tellling høsten 2016 viste at gjennomsnittlig leveringstid for fjernlån i perioden var 6,45 dager. Kortest leveringstid registrerte vi på bøker – der tok det i snitt 4,38 dager fra bestillingen ble sendt til vi mottok boka hos oss. Resultatet for artikkelleveransene var meget svakt med en gjennomsnittlig leveringstid på 12 (!) dager. Og ikke en artikkel ble sendt oss elektronisk i denne perioden. Det var så å si dødt løp mellom leverandørene (Posten og Bibliotek Transport) med henholdsvis 6,5 og 6,44 gjennomsnittlig leveringstid.

Det er antagelig gode forklaringer på at leveringstiden har gått opp. Antallet leverte dokumenter er langt lavere enn tidligere perioder, noe vi er sikre på skyldes bedre on-line tilgang som følge av NTNU-fusjonen. Det betyr at fjernlånet nå særlig omfatter dokumenter (artikkeler) som det er vanskeligere å få tak i, noe som i seg selv medfører lengre leverings-/effektueringstid. Leveringstiden på bøker er faktisk lavere enn det var våren 2016 og det tyder på at fjernlånet i Alma nå begynner å gå raskere og bedre.

Du kan som vanlig se resultatene av tellingene våre i regnearket hvor vi oppsummerer tellingene våre. Dataene går fra 2012 og framover. Regnearket kan du se  her: http://blog.hig.no/bibstat/innlansstatistikk/

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.