Mer undervisning i 2016

Tidligere i 2016 så det ut til at færre studenter og ansatte kom til å benytte seg av UB Gjøviks undervisningstilbud. Men en hektisk desember snudde trenden og totalt ble det undervist/veiledet til 15 flere studenter/ansatte i 2016 enn året før. Det er en økning på ca. 2 %. Totalt 770 studenter/ansatte benyttet seg av undervisningstilbudet i 2016. Antallet timer brukt til undervisning økte fra 196,5 timer i 2015 til 213,5 timer i 2016, en økning på 8,7 %. Tatt personalsituasjonen i betraktning er vi rimelig fornøyd med dette resultatet.brukergrupper

Statistikken viser at antallet veiledninger og undervisning på grunnivået øker, mens det er en nedgang i den mer avanserte undervisningen. Dette illustreres godt i figuren «Antall deltakere pr. brukergrupper» hvor vi ser at det er langt flere bachelorstudenter som bruker undervisningstilbudet, mens det er en liten nedgang blant masterstudentene og stor nedgang blant PhD, Videreutdanningsstudenter og ansatte.

avtilhørSom vanlig inneholder statistikken noen overraskelser. Statistikken for 2016 er intet unntak. I 2015 var avdelingstilhørigheten til de som benyttet seg av undervisningstilbudet ganske likt mellom avdelingene. Men 2016-statistikken viser at vi er tilbake til et mønster hvor studenter/ansatte fra en avdeling er kraftig overrepresentert i forhold til faktisk størrelse. Vi har ingen fullgod forklaring på hvorfor dette svinger så mye fra år til år, men vi antar at det er et samspill mellom hvor aktive/passive vi er på markedføringssiden og hvordan avdelingene legger opp sine studieprogram.

 

Lengre leveringstid på færre fjernlån

UB Gjøvik teller med jevne mellomrom for å sjekke leveringstiden på fjernlån. Dessverre har leveringstiden gått opp, både i 2015 og 2016. Siste tellling høsten 2016 viste at gjennomsnittlig leveringstid for fjernlån i perioden var 6,45 dager. Kortest leveringstid registrerte vi på bøker – der tok det i snitt 4,38 dager fra bestillingen ble sendt til vi mottok boka hos oss. Resultatet for artikkelleveransene var meget svakt med en gjennomsnittlig leveringstid på 12 (!) dager. Og ikke en artikkel ble sendt oss elektronisk i denne perioden. Det var så å si dødt løp mellom leverandørene (Posten og Bibliotek Transport) med henholdsvis 6,5 og 6,44 gjennomsnittlig leveringstid.

Det er antagelig gode forklaringer på at leveringstiden har gått opp. Antallet leverte dokumenter er langt lavere enn tidligere perioder, noe vi er sikre på skyldes bedre on-line tilgang som følge av NTNU-fusjonen. Det betyr at fjernlånet nå særlig omfatter dokumenter (artikkeler) som det er vanskeligere å få tak i, noe som i seg selv medfører lengre leverings-/effektueringstid. Leveringstiden på bøker er faktisk lavere enn det var våren 2016 og det tyder på at fjernlånet i Alma nå begynner å gå raskere og bedre.

Du kan som vanlig se resultatene av tellingene våre i regnearket hvor vi oppsummerer tellingene våre. Dataene går fra 2012 og framover. Regnearket kan du se  her: http://blog.hig.no/bibstat/innlansstatistikk/

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.