Besøk i ubemannet åpningstid

I september var jeg på besøk ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å fortelle litt om erfaringene vi ved NTNU i Gjøvik har gjort med meråpent – dvs. en løsning hvor åpningstiden er en miks av bemannet og ubemannet åpningstid. Vi har holdt på med meråpent siden våren 2014, og derfor er det fortsatt spennende å se på statistikken med jevne mellomrom. Hvordan fordeler besøket seg og skjer det en utvikling over tid? Ganske raskt etter at meråpent ble igangsatt så vi et mønster hvor mellom 55 % og 60 % av besøket i ubemannet åpningstid (meråpent) skjer på fredag, lørdag og søndag. Nedenfor har jeg satt opp besøkstallene for tre sammenlignbare perioder (f.o.m. 24. september t.o.m. 24. oktober) i 2014, 2015 og 2016.

tabell_besøkende_sept

Som det fremgår av tabellen har andelen besøkende som er innom biblioteket i ubemannet åpningstid i helga økt vesentlig fra 2014 til 2016. Totalt antall besøkende er noe lavere i 2016 sammenlignet med 2015 (4,9 %), men andelen besøkende på fredag, lørdag og søndag har likevel økt. Dette synes vi er både spennende og interessant, og vi tror noe av økningen i besøket på fredag, lørdag og søndag skyldes at ordningen med meråpent bibliotek er blitt kjent for stadig flere.

Med ny alarmport (montert høsten 2016) har vi fått enda bedre muligheter til å se på bruksmønsteret,  nå kan vi blant annet hente ut opplysninger om antall inn- og utpasseringer fordelt på klokketime.

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.