Færre deltar på undervisning/veiledning

Biblioteket i Gjøvik har hittil i år registrert en liten nedgang i antall deltakere på undervisnings- og veiledningstilbudet. Sammenlignet med samme periode i 2015 er nedgangen på 7,5 %.

Ser vi på brukt tid pr bruker i de ulike kategoriene (bachlor, master, pdh, videreutdanning og ansatt) har det imidlertid skjedd en interessant utvikling. Tiden brukt på bachelorstudenter er vesentlig redusert – fra 13,8 minutter i snitt i 2015 til 8,7 minutter i snitt i 2016. Og så har tid brukt på master, phd, videreutdanning og ansatte økt svært mye (se tabellen nedenfor for ytterligere detaljer). Hvorfor det er slik vet vi naturligvis ikke, men det illustrerer i hvert fall at undervisning/veiledning til høyere grads studenter er mye mer tidkrevende sammenlignet med undervisning/veiledning for bachelorstudenter. Det er ikke så overraskende tatt i betraktning at master- og phd-studenter forventes å jobbe mer med individuelle problemstillinger og derfor har behov for tilpasset oppfølging og veiledning.

Tid brukt i snitt pr. student/ansatt i 204-2016.

Tid brukt i snitt pr. student/ansatt i 204-2016.

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.