Besøk i ubemannet åpningstid

I september var jeg på besøk ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å fortelle litt om erfaringene vi ved NTNU i Gjøvik har gjort med meråpent – dvs. en løsning hvor åpningstiden er en miks av bemannet og ubemannet åpningstid. Vi har holdt på med meråpent siden våren 2014, og derfor er det fortsatt spennende å se på statistikken med jevne mellomrom. Hvordan fordeler besøket seg og skjer det en utvikling over tid? Ganske raskt etter at meråpent ble igangsatt så vi et mønster hvor mellom 55 % og 60 % av besøket i ubemannet åpningstid (meråpent) skjer på fredag, lørdag og søndag. Nedenfor har jeg satt opp besøkstallene for tre sammenlignbare perioder (f.o.m. 24. september t.o.m. 24. oktober) i 2014, 2015 og 2016.

tabell_besøkende_sept

Som det fremgår av tabellen har andelen besøkende som er innom biblioteket i ubemannet åpningstid i helga økt vesentlig fra 2014 til 2016. Totalt antall besøkende er noe lavere i 2016 sammenlignet med 2015 (4,9 %), men andelen besøkende på fredag, lørdag og søndag har likevel økt. Dette synes vi er både spennende og interessant, og vi tror noe av økningen i besøket på fredag, lørdag og søndag skyldes at ordningen med meråpent bibliotek er blitt kjent for stadig flere.

Med ny alarmport (montert høsten 2016) har vi fått enda bedre muligheter til å se på bruksmønsteret,  nå kan vi blant annet hente ut opplysninger om antall inn- og utpasseringer fordelt på klokketime.

Færre deltar på undervisning/veiledning

Biblioteket i Gjøvik har hittil i år registrert en liten nedgang i antall deltakere på undervisnings- og veiledningstilbudet. Sammenlignet med samme periode i 2015 er nedgangen på 7,5 %.

Ser vi på brukt tid pr bruker i de ulike kategoriene (bachlor, master, pdh, videreutdanning og ansatt) har det imidlertid skjedd en interessant utvikling. Tiden brukt på bachelorstudenter er vesentlig redusert – fra 13,8 minutter i snitt i 2015 til 8,7 minutter i snitt i 2016. Og så har tid brukt på master, phd, videreutdanning og ansatte økt svært mye (se tabellen nedenfor for ytterligere detaljer). Hvorfor det er slik vet vi naturligvis ikke, men det illustrerer i hvert fall at undervisning/veiledning til høyere grads studenter er mye mer tidkrevende sammenlignet med undervisning/veiledning for bachelorstudenter. Det er ikke så overraskende tatt i betraktning at master- og phd-studenter forventes å jobbe mer med individuelle problemstillinger og derfor har behov for tilpasset oppfølging og veiledning.

Tid brukt i snitt pr. student/ansatt i 204-2016.

Tid brukt i snitt pr. student/ansatt i 204-2016.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.