Leveringstider fjernlån våren 2016

Min gode kollega Mona har de siste to ukene gjennomført en telling for å sjekke leveringstiden på innlånt materiale til UB Gjøvik. Dette er noe hun gjør regelmessig for å sjekke ut om tiden det tar fra vi bestiller et innlån til låneren kan hente det, er innenfor det målet vi kommuniserer til brukerne.

Beklageligvis er leveringstiden våren 2016 lengre enn tidligere og det er vi naturligvis lite fornøyd med. I snitt tok det 4,5 dager fra bestillingen ble sendt til materialet ble registrert mottatt hos oss. Det er nesten 1,5 dager mer enn hva tilfellet var våren 2015. Særlig for artikkelkopier – levert elektronisk eller i papirform – er resultatet i vår mye dårligere enn tidligere. Resultatet i vår er det dårligste resultatet vi har målt siden vi begynte å undersøke leveringstiden i 2012, og vi vet ikke helt sikkert hva dette skyldes. Men vi har en mistanke om at rutinene knyttet til fjernlån i det nye biblioteksystemet er en sterkt medvirkende årsak.

Figuren viser leveringstiden for fjernlån til UB Gjøvik siden tellingene begynte i 2012.

Figuren viser leveringstiden for fjernlån til UB Gjøvik siden tellingene begynte i 2012.

Undersøkelsen omfattet 36 bestillinger, 10 artikler og 26 bøker. Forskjellen mellom leverandørene av fysisk fjernlån, Bibliotek Transport og Posten, er på 0,7 dager med fordel Bibliotek Transport. Men Bibliotek Transport har hatt klart dårligere utviklingen enn Posten siden i fjor, og tatt i betraktning en svært sen leveranse fra Sverige som virker negativt inn på totalresultatet til Posten, må Bibliotek Transport skjerpe seg. Leveringstidene omfatter alle ukedager.

Tallene for alle tellingene finner du her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZafXelNbJkhFAduWnPD2lGAOUX0je9YH5QVbUB-2n0/edit#gid=0

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.