Årsmelding for 2015 endelig klar …

Våren er sent ute – i hvert fall forestiller jeg meg at den er det –  og det samme er bibliotekets årsmelding for 2015. Men med en hel arbeidsuke på Gjøvik uten reiser av noe slag ble det endelig tid til å dykke ned i tallene, foreta noen analyser, skrive litt prosa og ikke minst få det grafiske på plass. Så nå er den siste årsmeldingen som «høgskolebiblioteket» publisert, og du finner den her sammen med alle årsmeldingene for HIG-biblioteket i perioden 1995-2015.

Uten å gå i detalj så gir årsmeldingene et interessant bilde av utviklingen som har skjedd med både bibliotektilbudet og utviklingen ved  Høgskolen i Gjøvik fra den ble etablert i 1994 til fusjonen med NTNU 1. januar 2016. Antallet studenter/faglig ansatte har økt fra 1 433 til 3 696 – det er en økning på 157,9 %. På samme tid har antall bibliotekårsverk økt fra 3,8 (1995) til 6,3 – en økning på 65,8 %. Den største forskjellen er nok likevel at institusjonen har endret seg fra å være en ren bachelorutdanningsinstitusjon med null forskningsaktivitet til å bli den mest forskningsintensive høgskolen i landet med utdanninger på bachelor-, master- og PhD-nivå. Dette har sammen med teknologiske endringer forandret bibliotektilbudet på nær sagt alle områder. Fra utlånstasjon og boksamling til et moderne universitetsbibliotek på 20 år – det har også vært en reise. Derfor – en stor takk til alle studenter og fagansatte som setter nye krav til oss! En like stor takk går til de som har jobbet ved biblioteket disse årene!

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.