Årsmelding for 2015 endelig klar …

Våren er sent ute – i hvert fall forestiller jeg meg at den er det –  og det samme er bibliotekets årsmelding for 2015. Men med en hel arbeidsuke på Gjøvik uten reiser av noe slag ble det endelig tid til å dykke ned i tallene, foreta noen analyser, skrive litt prosa og ikke minst få det grafiske på plass. Så nå er den siste årsmeldingen som «høgskolebiblioteket» publisert, og du finner den her sammen med alle årsmeldingene for HIG-biblioteket i perioden 1995-2015.

Uten å gå i detalj så gir årsmeldingene et interessant bilde av utviklingen som har skjedd med både bibliotektilbudet og utviklingen ved  Høgskolen i Gjøvik fra den ble etablert i 1994 til fusjonen med NTNU 1. januar 2016. Antallet studenter/faglig ansatte har økt fra 1 433 til 3 696 – det er en økning på 157,9 %. På samme tid har antall bibliotekårsverk økt fra 3,8 (1995) til 6,3 – en økning på 65,8 %. Den største forskjellen er nok likevel at institusjonen har endret seg fra å være en ren bachelorutdanningsinstitusjon med null forskningsaktivitet til å bli den mest forskningsintensive høgskolen i landet med utdanninger på bachelor-, master- og PhD-nivå. Dette har sammen med teknologiske endringer forandret bibliotektilbudet på nær sagt alle områder. Fra utlånstasjon og boksamling til et moderne universitetsbibliotek på 20 år – det har også vært en reise. Derfor – en stor takk til alle studenter og fagansatte som setter nye krav til oss! En like stor takk går til de som har jobbet ved biblioteket disse årene!

Leveringstider fjernlån våren 2016

Min gode kollega Mona har de siste to ukene gjennomført en telling for å sjekke leveringstiden på innlånt materiale til UB Gjøvik. Dette er noe hun gjør regelmessig for å sjekke ut om tiden det tar fra vi bestiller et innlån til låneren kan hente det, er innenfor det målet vi kommuniserer til brukerne.

Beklageligvis er leveringstiden våren 2016 lengre enn tidligere og det er vi naturligvis lite fornøyd med. I snitt tok det 4,5 dager fra bestillingen ble sendt til materialet ble registrert mottatt hos oss. Det er nesten 1,5 dager mer enn hva tilfellet var våren 2015. Særlig for artikkelkopier – levert elektronisk eller i papirform – er resultatet i vår mye dårligere enn tidligere. Resultatet i vår er det dårligste resultatet vi har målt siden vi begynte å undersøke leveringstiden i 2012, og vi vet ikke helt sikkert hva dette skyldes. Men vi har en mistanke om at rutinene knyttet til fjernlån i det nye biblioteksystemet er en sterkt medvirkende årsak.

Figuren viser leveringstiden for fjernlån til UB Gjøvik siden tellingene begynte i 2012.

Figuren viser leveringstiden for fjernlån til UB Gjøvik siden tellingene begynte i 2012.

Undersøkelsen omfattet 36 bestillinger, 10 artikler og 26 bøker. Forskjellen mellom leverandørene av fysisk fjernlån, Bibliotek Transport og Posten, er på 0,7 dager med fordel Bibliotek Transport. Men Bibliotek Transport har hatt klart dårligere utviklingen enn Posten siden i fjor, og tatt i betraktning en svært sen leveranse fra Sverige som virker negativt inn på totalresultatet til Posten, må Bibliotek Transport skjerpe seg. Leveringstidene omfatter alle ukedager.

Tallene for alle tellingene finner du her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZafXelNbJkhFAduWnPD2lGAOUX0je9YH5QVbUB-2n0/edit#gid=0

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.