Jevn og bra aktivitetsøkning i 2015

2015 – det siste året som Høgskolen i Gjøvik – tegner til å bli nok et bra bibliotekår. Et kjapt blikk på statistikken viser at utlån har økt med 3,8 % i første halvår 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Også fjernlån av materiale fra andre bibliotek har økt – hittil har det økt med 7,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. Som i 2013 og 2014 fordeler fjernlånet seg med ca. 50 % bøker og 50 % artikler. Antall besøk i biblioteket har også hatt en fin utvikling. Økningen i første halvår i 2015 er på 14,7 % sammenlignet med samme periode i 2014. Hvordan utviklingen har vært når det gjelder antall nedlastede tidsskriftartikler har jeg dessverre ikke hatt tid til å se nærmere på. Antall studenter og ansatte som vi har gitt planlagt undervisning/veiledning til ligger på samme nivå som tidligere. Når det gjelder forskningsdokumentasjon ser foreløpige tall også svært positive ut i forhold til tidligere år. Antall publiserte studentarbeider og vitenskapelige artikler ligger omtrent på samme nivå som tidligere. I sum har 2015 så langt vært et år med ytterligere aktivitetsøkning i biblioteket!

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.