Ubemannet åpningstid – noen tall og erfaringer etter 1 års drift

I august 2015 var det ganske nøyaktig ett år siden HIG-biblioteket startet opp med ubemannet åpningstid i full skala. Vi hadde et forsøk gående fra mars/april 2014 for å teste ut løsningen, men vi satte ordentlig i gang i august 2014 med åpningstid fra 06.00-23.00 alle ukedager. Hva har vi erfart?

Vel, tilbudet om å bruke biblioteket og bibliotekfasilitetene når bibliotekpersonalet ikke er til stede er blitt populært og godt mottatt. Vi ser av statistikken at det er særlig populært å bruke bibliotek på fredag kveld, lørdag og søndag. Hele 53,1 % av alle besøk i ubemannet åpningstid skjer på disse dagene.

Totalt har vi hatt 7 003 «passeringer» inn i biblioteket i ubemannet åpningstid. Det utgjør 7,4 % av antall bibliotekbesøk. Men, vi antar at det har vært flere besøkende enn registrerte passeringer fordi vi har erfart at mange studenter kommer til biblioteket i grupper på 2-3 personer. Og når en drar kortet for å åpne døra, går gjerne 2-3 inn. Det vil si at bruken av biblioteket i ubemannet åpningstid er større enn det vi får registrert. Jeg vil anslå at det reelle tallet er ca. 14 000 «passeringer» i ubemannet åpningstid, dvs. ca. 15 % av alle besøk i biblioteket skjer i ubemannet åpningstid.

Hvem bruker biblioteket i ubemannet åpningstid? Ikke overraskende er det studentene som bruker biblioteket absolutt mest. Andre brukergrupper, dvs. ansatte, er nesten helt fraværende på statistikken.
Vi ser av statistikken at bruken er relativt varierende gjennom året. Ikke overraskende er det topper i besøket før eksamensperiodene i slutten av vår- og høstsemesteret.

Figuren viser hvordan besøket i ubemannet åpningstid varierer gjennom det første driftsåret. "Toppene" når i slutten av vår- og høstsemesteret, dvs. i eksamensperiodene.

Figuren viser hvordan besøket i ubemannet åpningstid varierer gjennom det første driftsåret. «Toppene» kommer i slutten av vår- og høstsemesteret, dvs. i eksamensperiodene.

Interessant er det også at det tallet på registrerte utlån i perioden med ubemannet er relativt lav. Selv om denne statistikken ikke fanger opp «uregistret» bruk av samlingene tror vi at vi har dekning for å påstå at det er rom- og tekniske fasiliteter som benyttes i ubemannet åpningstid.

Vi har ikke hatt noen erfaringer med tyveri og ødeleggeler av inventar og utstyr, og vi ser heller ingen tendens til at bøker etc. «forsvinner» i større grad enn tidligere. Heller ikke mengden rot har økt. Dette forbauser oss ikke – vi har hele tiden trodd at ved å vise tillit til brukerne så får vi ansvarlig og ordentlig oppførsel i retur.

I utgangspunktet hadde vi tenkt å holde biblioteket helt lukket på helligdager. Dette har ikke vist seg å være vellykket. Når studentene først er blitt vant til at biblioteket er åpent fra 06.00 til 23.00 så er det minimal forståelse for at vi holder stengt på noen dager. Så derfor har vi endret dette – vi kjører med samme åpningstid året rundt.

Rent teknisk har løsningen vist seg å være stabil. Vi har riktignok opplevd noen strømbrudd som har slått ut systemet og hvor vi har hatt behov for manuell omstart. Da har vi raskt fått henvendelser fra studenter som klager sin nød.

Oppsummert: Det eneste vi angrer på er at vi ikke satte i verk tiltaket med ubemannet åpningstid tidligere. Tiltaket har vært en suksess på alle måter, og brukerne har fått et tilbud de setter stor pris på.

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.