Litt videostatstikk

Videoene våre utgjør en sentral av det pedagogiske tjenestetilbudet ved HIG-biblioteket. Videotilbudet er skalerbart og det er fleksibelt for brukerne og bibliotekpersonalet.

Statistikken viser at videoene hittil i år har hatt 750 avspillinger i snitt pr. måned, totalt 6 006 avspillinger. Dette er en økning på 9,1 % i forhold til samme periode i 2014. De vel 60 filmene ble sett i ca. 26 timer i snitt pr. måned, totalt er filmene sett 12 400 i perioden 1.januar 2015 – 28. august 2015. I forhold til samme periode i fjor er dette en økning på 15,9 %. Ser vi på gjennomsnittlig seerbruk så har den økt fra i underkant av to minutter (1,56) i fjor til 2,03 minutter i år.

Jevn og bra aktivitetsøkning i 2015

2015 – det siste året som Høgskolen i Gjøvik – tegner til å bli nok et bra bibliotekår. Et kjapt blikk på statistikken viser at utlån har økt med 3,8 % i første halvår 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Også fjernlån av materiale fra andre bibliotek har økt – hittil har det økt med 7,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. Som i 2013 og 2014 fordeler fjernlånet seg med ca. 50 % bøker og 50 % artikler. Antall besøk i biblioteket har også hatt en fin utvikling. Økningen i første halvår i 2015 er på 14,7 % sammenlignet med samme periode i 2014. Hvordan utviklingen har vært når det gjelder antall nedlastede tidsskriftartikler har jeg dessverre ikke hatt tid til å se nærmere på. Antall studenter og ansatte som vi har gitt planlagt undervisning/veiledning til ligger på samme nivå som tidligere. Når det gjelder forskningsdokumentasjon ser foreløpige tall også svært positive ut i forhold til tidligere år. Antall publiserte studentarbeider og vitenskapelige artikler ligger omtrent på samme nivå som tidligere. I sum har 2015 så langt vært et år med ytterligere aktivitetsøkning i biblioteket!

Ubemannet åpningstid – noen tall og erfaringer etter 1 års drift

I august 2015 var det ganske nøyaktig ett år siden HIG-biblioteket startet opp med ubemannet åpningstid i full skala. Vi hadde et forsøk gående fra mars/april 2014 for å teste ut løsningen, men vi satte ordentlig i gang i august 2014 med åpningstid fra 06.00-23.00 alle ukedager. Hva har vi erfart?

Vel, tilbudet om å bruke biblioteket og bibliotekfasilitetene når bibliotekpersonalet ikke er til stede er blitt populært og godt mottatt. Vi ser av statistikken at det er særlig populært å bruke bibliotek på fredag kveld, lørdag og søndag. Hele 53,1 % av alle besøk i ubemannet åpningstid skjer på disse dagene.

Totalt har vi hatt 7 003 «passeringer» inn i biblioteket i ubemannet åpningstid. Det utgjør 7,4 % av antall bibliotekbesøk. Men, vi antar at det har vært flere besøkende enn registrerte passeringer fordi vi har erfart at mange studenter kommer til biblioteket i grupper på 2-3 personer. Og når en drar kortet for å åpne døra, går gjerne 2-3 inn. Det vil si at bruken av biblioteket i ubemannet åpningstid er større enn det vi får registrert. Jeg vil anslå at det reelle tallet er ca. 14 000 «passeringer» i ubemannet åpningstid, dvs. ca. 15 % av alle besøk i biblioteket skjer i ubemannet åpningstid.

Hvem bruker biblioteket i ubemannet åpningstid? Ikke overraskende er det studentene som bruker biblioteket absolutt mest. Andre brukergrupper, dvs. ansatte, er nesten helt fraværende på statistikken.
Vi ser av statistikken at bruken er relativt varierende gjennom året. Ikke overraskende er det topper i besøket før eksamensperiodene i slutten av vår- og høstsemesteret.

Figuren viser hvordan besøket i ubemannet åpningstid varierer gjennom det første driftsåret. "Toppene" når i slutten av vår- og høstsemesteret, dvs. i eksamensperiodene.

Figuren viser hvordan besøket i ubemannet åpningstid varierer gjennom det første driftsåret. «Toppene» kommer i slutten av vår- og høstsemesteret, dvs. i eksamensperiodene.

Interessant er det også at det tallet på registrerte utlån i perioden med ubemannet er relativt lav. Selv om denne statistikken ikke fanger opp «uregistret» bruk av samlingene tror vi at vi har dekning for å påstå at det er rom- og tekniske fasiliteter som benyttes i ubemannet åpningstid.

Vi har ikke hatt noen erfaringer med tyveri og ødeleggeler av inventar og utstyr, og vi ser heller ingen tendens til at bøker etc. «forsvinner» i større grad enn tidligere. Heller ikke mengden rot har økt. Dette forbauser oss ikke – vi har hele tiden trodd at ved å vise tillit til brukerne så får vi ansvarlig og ordentlig oppførsel i retur.

I utgangspunktet hadde vi tenkt å holde biblioteket helt lukket på helligdager. Dette har ikke vist seg å være vellykket. Når studentene først er blitt vant til at biblioteket er åpent fra 06.00 til 23.00 så er det minimal forståelse for at vi holder stengt på noen dager. Så derfor har vi endret dette – vi kjører med samme åpningstid året rundt.

Rent teknisk har løsningen vist seg å være stabil. Vi har riktignok opplevd noen strømbrudd som har slått ut systemet og hvor vi har hatt behov for manuell omstart. Da har vi raskt fått henvendelser fra studenter som klager sin nød.

Oppsummert: Det eneste vi angrer på er at vi ikke satte i verk tiltaket med ubemannet åpningstid tidligere. Tiltaket har vært en suksess på alle måter, og brukerne har fått et tilbud de setter stor pris på.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.