Leveringstid fjernlånsmateriale

Vår gode konsulent Mona gjennomførte i uke 17 og 18 nok en telling av leveringstiden på fjernlånsmateriale bestilt til HIG-biblioteket fra andre bibliotek.

Tallene viser at leveringstiden er svært stabil – i snitt tok det 3,08 dager fra bestillingen ble utført til materialet var mottatt. Ved forrige tellling var snittet 3,05. Totalt ble det registrert leveringstid for 79 dokumenter (52 artikler og 27 bøker).

Gjennomsnittstallene kan imidlertid lure oss, særlig fordi elektronisk leveringen av artikler øker. Ser vi på leveringstiden for artikler så har den økt litt – i snitt tar det 2,5 dager fra bestillinger til mottak. Det er en økning fra 2,25 i forrige telling høsten 2014. Bøker har så og si uforandret leveringstid – 4,19 nå i vår mot 4,18 i fjor høst. For elektronisk leverte artikler har det dessverre vært en økning i leveringstiden – fra 0,62 i fjor høst til 1,06 i år.

Av transportørene av fjernlånsmateriale har Posten forbedret seg fra i fjor høst. Fjernlånsmaterialet sendt via Posten tok i april 4,29 dager i snitt – en nedgang fra 5,09 dager. Den andre transportøren, Bibliotek Transport, økte dessverre leveringstiden kraftig, fra 3,59 til 4,48. Forskjellen mellom de to leverandørene er dermed svært liten.

Tallene for leveringstid for fjernlånsmateriale finner du her: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj52PgJ5ECSYdDIzaHVVSlZFTElxYXljODZjOHpjT2c&usp=drive_web#gid=0

Bruk av instruksjonsfilmer

HIG-biblioteket har i perioden januar til april i 2015 hatt færre studenter og ansatte inne til kurs og opplæring enn tidligere år. Ut fra kapasitet og prioriteringer i vår pedagogiske plattform er dette en ønsket utvikling. Vi har hatt som målsetning å forsøke å redusere virkningene av dette med å erstatte det vi tar bort med andre tilbud som er mindre ressurskrevende. Som erstatning og supplement for kurs og veiledning i undervisningsrom har vi laget mange instruksjonsvideoer som dekker ulike tema. Vi har pr. i dag godt over 60 filmer i vår YouTube-kanal og disse utgjør en viktig del av det pedagogiske tilbudet HIG-biblioteket gir i den forstand at de dels brukes som forberedelse til fysiske kurs/veiledninger, dels erstatter fysiske kurs og veiledninger.

Ut fra tallene som Google Analytics gir ser vi at antall visninger av instruksjonsfilmene har hatt en økning på 12,5 % i perioden januar-mars 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Ser man på tallene for antall minutt sett så er det i 2015 en økning på 30,2 %. Det er også interessant å legge merke til at listene over de 10 mest populære filmene ut fra antall visninger og antall viste minutter er ulike, og at de har endret seg fra 2014 til 2015. Spesielt blir videoene knyttet til EndNote vist oftere og de blir også sett mer i antall sette minutter i 2015 sammenlignet med 2014.

Tabell 1: Ti på topp - antall visninger januar-mars 2014-2015

Tabell 1: Ti på topp – antall visninger januar-mars 2014-2015.

Tabell 2: Ti på topp - vist i antall minutter januar-mars 2014 og 2015.

Tabell 2: Ti på topp – vist i antall minutter januar-mars 2014 og 2015.

Alt i alt viser dette at videotilbudet brukes stadig mer og at videoene antagelig brukes som en erstatning og supplement for et noe redusert kurstilbud. Det er også svært interessant å legge merke til at rent temamessig så er videoer knyttet til databasesøk nesten fraværende på ti-på-topp listene. Filmene som brukes mye er i stor grad knyttet til ulike sider ved skriveprosessen – problemstilling, bruk av word, innsamling av data og referansehåndtering.

Utlånsstatistikk årets fire første måneder

Det er travle dager, og det er umulig å finne tid til å gjøre et skikkelig dypdykk inn i statistikken. Men noen tall er lett tilgjengelig, og da er det enkelt å gjøre noen enkle sammenstillinger. Figuren nedenfor viser utlån (utlån + fornyelser) ved HIG-biblioteket fordelt på månedene januar, februar, mars og april for årene 2011-2015. Som figuren viser holder utlånet seg relativt stabilt selv om er litt variasjon i utlånet i mars og april. Dette skyldes tidspunktet for påskeferien. Så langt i 2015 er utlånet omlag 6,5 % høyere enn i 2014.

Utlån ved HIG-biblioteket i årets fire første måneder 2011-2015

Utlån ved HIG-biblioteket i årets fire første måneder 2011-2015

Ellers driver vi fortsatt med trafikktellingen midt i bachelor-innspurten. Det er mao. mye data som skal samles inn og prosesseres. Det kommer vi tilbake til når bachelor-studentene har gjort seg ferdig med sine bacheloroppgaver.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.