Besøksstatistikk og besøk i ubemannet åpningstid

Siden vi innførte løsningen med ubemannet åpningstid i august 2014 har vi vært spente på hvor mange det er som bruker bibliotekfasilitetene når personalet er til stede kontra ubemannet åpningstid. På sikt er naturligvis målet å øke den totale bruken av bibliotekfasilitetene.

Med løsningen som vi har installert for ubemannet åpningstid følger det med en statistikkmodul slik at det er mulig å se hvor mange som bruker lånekortet sitt for å gå inn i biblioteket når det er ubemannet. Men, observasjoner via kameraene som passer på døra inn i biblioteket viser at studentene gjerne kommer i grupper på 2 og 3 personer når de bruker biblioteket i ubemannet åpningstid. Derfor er de faktiske tallene med brukere i ubemannet åpningstid høyere enn det statistikkmodulen forteller oss – disse tallene bør multipliseres med en faktor som ivaretar disse observasjonene. I figuren nedenfor har vi multiplisert antall brukere som har brukt lånekort for å komme inn i biblioteket pr. uke i januar og februar med en faktor på 2.

besøk_ubemannet_åpningstid_pr_uke_2014

Hittil i år er det i snitt 206 besøkende pr. uke i ubemannet åpningstid. Av andre statistikkrapporter vet vi at omlag 55 % av disse besøkene skjer på fredag ettermiddag, lørdag og søndag.

Hvor mange utgjør så besøkene i ubemannet åpningstid i forhold til totalt antall bibliotekbesøk? Vi har ikke besøksstatistikk inndelt på besøk pr. uke – vi avleser besøksstatistikken hver måned. Men tar vi tallene for januar og februar og deler på antall uker får vi et besøkstall på 1 925. Det er en oppgang på 3,3 % fra samme periode i 2014 – altså før vi satte i gang løsningen med ubemannet åpningstid. Besøk i ubemannet åpningstid utgjør i snitt 10,7 % av antall bibliotekbesøk.

Vi kan altså slå fast at hoveddelen av bibliotekbesøket foregår når biblioteket er bemannet. Ca. 90 % av alle besøk i biblioteket skjer fra kl. 08.00 til 19.00 (15.30 på fredag). Halvparten av de som bruker biblioteket når det er ubemannet gjør det på fredag ettermiddag, lørdag og søndag. Vi forventer at bruken av biblioteket i både ubemannet og bemannet åpningstid vil øke når eksamensperiodene nærmer seg.

Ny årsmelding tilgjengelig

Høgskolebibliotekets årsmelding for 2014 er ferdigstilt. Årsmeldinga inneholder som vanlig analyser og statistikk knyttet til bruk og drift av høgskolebiblioteket. Av innholdet kan jeg nevne at høgskolebiblioteket aldri har levert flere dokumenter enn i 2014, og besøkstallene har aldri vært høyere. Årsmeldinga finner du her: http://issuu.com/higbib/docs/__rsmelding2014

Besøksstatistikk 2006-2014

HiG-biblioteket har siden innflyttingen i nye lokaler i 2006 hatt vekst i antall besøkende hvert eneste år. Fra ca. 44 000 besøk i 2006 nådde vi en foreløpig topp i 2014 med nesten 93 000 besøk. Denne doblingen er jo positive tall – vi skal være et læringssenter og da er antall besøkende naturligvis en viktig indikator. Men en ting er de faktiske tallene – det er jo også slik at antallet studenter og ansatte har økt og hvordan ser tallene ut da? Figuren nedenfor viser antall besøk pr. student/ansatt for årene 2006 til 2014, og som figuren viser var det en topp i 2011 og siden den gang har antall gjennomsnittlig besøk gått ned både i 2012, 2013 og 2014. I snitt var hver student/ansatt innom biblioteket 27,8 ganger og tallene for 2014 ligger såvidt over snittet for perioden. Vi er spent på om løsningen med ubemannet åpningstid kan være med på å snu den nedadgående trenden.

 

Antall besøk pr. student/ansatt i HiG-biblioteket i perioden 2006-2014.

Antall besøk pr. student/ansatt i HiG-biblioteket i perioden 2006-2014.

 

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.