Tilgjengelige årsmeldinger

HIG-biblioteket har digitalisert sine årsmeldinger fra perioden 1995-2013. Vi bruker naturligvis vår egen statistikkblogg for å gjøre dem tilgjengelige, og her har vi opprettet en egen side hvor gamle og nye årsmeldinger vil ligge tilgjengelig. Vi regner ikke med den helt store interessen for denne publikasjonen, men vi ønsket å rydde i hyllene og digitalisering av årsmeldingene var et overkommelige prosjekt.

Prisutvikling innkjøpte bøker 2013-2014

Også i år har min gode medarbeider Inger Johanne oversendt en regnskapsrapport som viser gjennomsnittlig bokpris på bøker innkjøpt i 2014. På samme måte som for 2013, viser oversikten pris og prisforskjellen mellom bøker innkjøpt til de ulike HIG-avdelingene og hvordan disse har utviklet seg fra 2013.

Gjennomsnittlig bokpris for alle våre bokinnkjøp i 2014 var på kr 420. Året før var prisen kr 356. Det gir en prisøkning på kr 64 eller 18 %. Prisøkningen fra 2012 til 2013 var på kr 32 (10 %). Vi kan konstatere at også i 2014 var prisøkningen på bøker langt høyere enn ordinær prisstigning, og vi antar på samme måte som i 2013 at mye av denne økningen må tilskrives svekkelsen av den norske kronen i forhold til sentrale valutaer (dollar, euro og pund).

Utvikling i snittpris for bokkjøp ved HIG-biblioteket 2012-2014

Snittpris for bokkjøp ved HIG-biblioteket 2012-2014

Ser vi på gjennomsnittlig bokpris for hver enkelt avdeling ved HIG så ser vi at det er relativt stor forskjell i pris og prisutvikling. De dyreste bøkene er bøkene innkjøpt til avd. TØL (Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) – gjennomsnittpris på bøkene til denne avdeling var på kr 475. I forhold til 2013 er det en prisoppgang på kr 81, eller 20,6 %. I forhold til snittprisen på alle bøkene vi kjøpte i 2014, ble bøker innkjøpt til TØL 12,4 % dyrere.

Billigst er bøkene til HOS-avdelingen (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie). Snittprisen for bøker til HOS lå i 2014 på kr 377. I 2013 var snittprisen til HOS-bøker kr 323, og det gir en endring i pris på kr 54. Det gir en prisøkning på på 16,7 %. HOS-bøkene er 43 kroner, eller 10,3 % billigere enn snittet for alle innkjøpte HIG-bøker i 2014.

Den avdelingen som ligger nærmest snittet er IMT-avdelingen – Avdeling for informatikk og medieteknikk. Snittprisen for bøker kjøpt til IMT var i 2014 på kr. 407, dvs. 56 kroner eller 16 % dyrere enn året før. IMT-bøkene var 13 kroner (2,2 %) billigere enn snittprisen for innkjøpte HIG-bøker.

Denne lille sammenstillingen viser at det er relativt store prisforskjeller mellom bøker kjøpt inn til ulike avdelinger. Som vi ser så er det også ulik prisutvikling mellom bøkene innkjøpt til ulike avdelinger og fagområder. Det blir interessant å se hvordan valutasvingninger vil innvirke på pris og antall innkjøpte bøker i 2015.

YouTube-statistikk 2014

For å gi brukerne et 24/7 tilbud men også avlaste personalet i perioder med stor pågang er videosnuttene en sentral del av HIG-bibliotekets pedagogiske tilbud. Derfor var det greit å innlede statistikkåret 2014 med å først se på utviklingen for HIG-bibliotekets You-tube kanal (http://www.youtube.com/higbibl). Tallene i parentes er tilsvarende tall for 2013.

Antall filmer som vi har liggende har økt til 59 (52). I følge statistikken ble disse filmene vist 10 059 ganger i 2014. Det er en nedgang på 9,1 % sammenlignet med året før (11 070).

Google Analytic har beregnet at filmsnuttene ble sett i 26 311 minutter i 2014, eller ca. 438 timer. Dette er en økning på 46 % sammenlignet med året før (18 015 minutter og ca. 300 timer).

De 10 mest viste filmene sto for 66,1 % av visningene. Sett i minutter utgjorde de 10 mest populære filmene ca 40 % av totalen.

De mest populære filmene i antall visninger i 2014 var:
1. Innholdsfortegnelse og figurliste i Word
2. Sette inn pdf i Word
3. ScienceDirect tutorial 2012
4. Lage spørreskjema med Google forms
5. Introduksjon til EndNote – del 1
6. Hvordan lage en problemstilling? (ny april 2011)
7. Nedlasting av visningsstil – HIG-Harvard
8. Activating proxy in Google Chrome (2013)
9. Introduksjon til EndNote – del 4
10. Proxy for Google Chrome (new)

Nedgangen i antall visninger kan gi grunn bekymring i og med at det er nedgang i antall visninger for andre år på rad. Dette veies imidlertid opp av at filmene blir betraktelig mer sett målt i minutter. Vi tror derfor at filmene i stor grad tjener sitt formål, men vi ser også at vi kan gjøre mer for å utvikle filmsnuttene og gjøre dem bedre.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.