Ubemannet åpningstid ved HIG-biblioteket

På bibliotekmøtet i Trondheim i mars og i bibliotektidsskriftene har det vært en del fokus på løsninger for ubemannet åpningstid. HIG-biblioteket har jobbet en tid med å få ferdigstilt en løsning hvor bibliotekbrukerne kan bruke bibliotekets samlinger og romfasiliteter uten at personalet er til stede, og nå er vi endelig i gang og kan si litt om erfaringene.

HIG-biblioteket var på en studietur i København-området i fjor for å se på løsningene som tilbys, og med de erfaringene vi fikk ta del i fra de som har prøvd dette ganske lenge, var vi ikke i tvil om at vi ville forsøke å få til en slik løsning også hos oss. Sommeren 2013 ble brukt til å planlegge og vurdere løsningen. Høsten 2013 ble det mulig å omdisponere ledige lønnsmidler slik at vi kunne kjøpe inn en det tekniske utstyret som løsningen for ubemannet åpningstid trenger. Og etter en periode hvor det er blitt montert utstyr, trukket kabler, involvert elektrikere, låsesmed, representant fra egen IT-avdelinge og foretatt avklaringer mot Bibsys, var vi endelig klare til å ta løsning i bruk nå i mars.

I påvente av en god løsning for sikringer av IT-utstyret i biblioteket har vi gått forsiktig ut og tilbyr foreløpig  HIGs studenter og ansatte adgang til biblioteket fra kl. 06.00 til 08.00 om morgenen – altså to timer med adgang uten at bibliotekpersonalet er til stede. Erfaringene så langt er udelt positive, og vi ser at tilbudet blir satt stor pris på av morgenfuglene!

Foreløpig viser statistikken fra uke 14 at det i snitt var 10 studenter hver dag som benyttet seg av ordningen. Og så langt i uke 15 har det vært 16 studenter som har passert inn hver dag i perioden med ubemannet åpningstid. Tilbudet er mest brukt at kvinnelige studenter – det er faktisk dobbelt så mange kvinner som benytter av tilbudet enn menn. I all hovedsak er det bachelorstudenter som har benyttet seg av tilbudet. Vi ser også at det er en del gjengangere blant brukerne.

Vi har gjort lite for å gjøre tilbudet kjent – vi satser som vanlig på «munn-til-munn metoden» og den ser ut til å virke også denne gangen. Foruten en liten melding på HIG-bibliotekets Facebook-side har vi så langt gjort lite for å gjøre tilbudet kjent, men jungeltelegrafen gjør jobben for oss og stadig nye student-fjes er på plass i biblioteket når personalet innfinner seg.

Etter denne innkjøringsfasen og når vi har fått på plass en god ordning for sikring av IT-utstyret, er planen å tilby ubemannet åpningstid også på kveldstid, samt lørdag og søndag. Fra å være åpent i 51,5 timer pr. uke håper vi å kunne tilby adgang til biblioteket i 113 timer pr. uke. Høgskolebiblioteket er heller ikke fremmed for å tilby denne løsningen 24/7, men det ligger noe lengre fram i tid. Omgivelsene våre må også få tid til å venne seg til nye ideer! I HIGs strategiske plan 2013-2016 heter det at biblioteket skal utvikles som læringssenter, og vi tror at dette tiltaket sammen med ny lesesal og flere studiearbeidsplasser vil styrke bibliotekets posisjon som studentenes læringsarena.

Stadig mer undervisning og opplæring

Et kjapp titt på statistikken over planlagt undervisning og opplæring i regi av høgskolebiblioteket viser at HIG-biblioteket i årets 3 første måneder når ut til stadig flere. Sammenlignet med samme periode i 2013 har den planlagte undervisningen og opplæringen hittil i år økt med ca. 38 %. Vi har registrert 496 deltakere på våre undervisnings- og opplæringstilbud så langt i år. Med en intensiv periode hvor mange studenter er travelt opptatt med bacheloroppgaven, som skal leveres i midten av mai, blir det forhåpentligvis noe mindre formalisert opplæring den neste måneden. Vi er naturligvis fornøyd med å nå ut til stadig flere studenter og ansatte, samtidig som vi ser at en slik økning ikke er bærekraftig over tid uten tilførsel av personalressurser til denne aktiviteten. Vi har derfor et prekært behov for å gjøre prioriteringer i forhold til undervisningsaktiviteten, og det vil vi komme tilbake til i den pedagogiske plattformen vi håper å få på plass før sommerferien.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.