Prisutvikling innkjøpte bøker 2012-2013

Fra min gode kollega Inger Johanne fikk jeg forleden oversendt en regnskapsrapport som viser gjennomsnittlig bokpris på bøker innkjøpt i 2013. Det interessante er at oversikten viser prisen og prisforskjellen mellom bøker innkjøpt til de ulike HIG-avdelingene og hvordan disse har utviklet seg fra 2012.

Gjennomsnittlig bokpris for alle våre bokinnkjøp i 2013 var på kr. 352,10. Året før var prisen kr 319,70. Det gir en prisøkning på kr 32,40 eller 10,1 %. Det er en prisøkning langt over ordinær prisstigning, og jeg antar at mye av dette skyldes valutaendringer, som i 2013 gikk i vår disfavør.

Ser vi på gjennomsnittlig bokpris for hver enkelt avdeling ved HIG så ser vi at det er relativt stor forskjell i pris. De dyreste bøkene er bøkene innkjøpt til avd. TØL (Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) – gjennomsnittpris på bøkene til denne avdeling var på kr. 394,00. I forhold til 2013 er det en prisoppgang på kr 69,00, eller 21,2 %. I forhold snittprisen på alle bøkene vi kjøpte i 2012, er bøker innkjøpt til TØL 11,9 % dyrere.

Billigst er bøkene til HOS-avdelingen (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie). Snittprisen for bøker til HOS lå i 2013 på kr. 323,00. I 2012 var snittprisen til HOS-bøker kr 326,00 – altså kr 3 billigere i 2013 enn i 2012. Det er en nedgang på 0,9 %. HOS-bøkene er kr 29,10, eller 8,3 % billigere enn snittet for alle innkjøpte HIG-bøker i 2013.

Den avdelingen som ligger nærmest snittet er IMT-avdelingen – Avdeling for informatikk og medieteknikk. Snittprisen for bøker kjøpt til IMT var i 2013 på kr. 351,00, dvs. 43 kroner eller 13,9 % dyrere enn året før. IMT-bøkene var kr. 1,10 (0,3 %) billigere enn snittprisen for innkjøpte HIG-bøker.

Denne lille sammenstillingen viser at det er relativt store prisforskjeller mellom bøker kjøpt inn til ulike avdelinger. Som vi ser så er det også svært ulik prisutvikling mellom bøkene innkjøpt til ulike avdelinger og fagområder. Det blir interessant å se hvordan valutasvingninger vil innvirke på pris – og antall innkjøpte bøker i 2014.

Youtube-statistikk 2013

Jeg har sett litt på bruken av instruksjonsfilmene som HIG-biblioteket har gjort tilgjengelig i sin Youtube-kanal (http://www.youtube.com/higbibl). Statistikken viser at de 52 filmene våre ble sett 11 070 ganger i løpet av 2013. 11 070 visninger i året blir 922 visning pr måned, og det er en ganske stor nedgang fra 1 336 pr måned i 2012. Google Analytics har beregnet at disse filmsnuttene ble sett i 18 015 minutter i 2013, eller ca. 300 timer, tilsvarende ca. 25 timer pr. måned. Dette er en nedgang fra 28 timer pr. måned året før. 51 % av de som var innom og så på filmsnuttene var menn. Forskjellen mellom menn og kvinner er den samme som året før.

Selv om vi har en nedgang i bruken av disse filmene i 2013 så mener vi at disse videosnuttene fyller et viktig behov både som problemløser og som forberedelse ved kurs/undervisning. Men vi ser også at disse filmene må fornyes og utvikles videre – og den jobben må vi se om vi får gjort noe med i 2014!

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.