Kraftig økt bruk av e-ressurser – og dyre e-bøker

HIG-biblioteket hadde i går sitt årlige planleggingsseminar. På dette seminaret, som alltid kommer rett etter at vi har gjennomført individuelle medarbeidersamtaler, ser vi i felleskap tilbake på året som sakte men sikkert ebber ut, og hvilke resultater vi har oppnådd. Deretter sammenholder vi de erfaringene med Høgskolens strategiske plan for å planlegge og prioritere kommende års drift og aktiviteter. I den forbindelse hadde jeg kikket litt på statistikken – det gir jo ofte en nyttig pekepinn på utviklingen. I fjor opplevde vi en skikkelig vekst i bruken av e-ressursene vi tilbyr, og årets foreløpige oppsummering viser at denne trenden har fortsatt og faktisk styrket seg i inneværende år. I alle basene unntatt en, ser vi en sterk økning i antall nedlastninger, og i og med at økningene ligger i mellom 30 % til 175 % så må vi si at den er stor. Totalt ser vi en økning i antall nedlastninger på ca. 80 % i 2013 sammenlignet med 2012. Noe av denne utviklingen skyldes omlegging av statistikken hos en leverandør, men selv uten denne omleggingen ville vi hatt en ca. 50 % økning. I tillegg ser vi også at vi har en økning på innlånte artikler på ca. 30 %.

Foreløpig kommer vi ikke til å gjøre store endringer i ressursbruken vår som følge av disse tallene. Vi ser det som utelukkende positivt at de elektroniske ressursene vi tilbyr blir brukt i stadig større grad, og at enhetsprisen pr. artikkel synker. Den er for enkelte databaser fortsatt relativt høy, men den økte bruken gjør det enklere å forsvare de abonnementene vi har.

For oss er det for så vidt ikke noe poeng å skille mellom papirbaserte eller elektroniske kilder – jobben vår er å skaffe til veie det som studenter og forskere trenger for å utføre sine oppgaver på det formatet de foretrekker. Men papir- eller elektronisk anskaffelse gir noen praktiske konsekvenser i forhold til organisering som vi må ta høyde for. Vi vet også at pris er en viktig faktor. En liten intern prisstatistikk viser at e-bøker vi har kjøpt inn basert på individuelle ønsker siden sommeren 2012 har en snittpris på 676 kroner. Merverdiavgiften forklarer noe, men ikke hele den høye prisen. Skulle vi bestemme oss for kun å kjøpe e-bøker, ser vi at tilveksten av bøker nesten ville halvert seg i forhold til det tilvekstnivået vi har nå. Vi vil derfor fortsette også med dette forsøket for å følge med på om brukerpreferansene endrer seg.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.