Små ting skal også telles

HIG-biblioteket teller videre. Et par ganger hvert år undersøker vi hvor lang tid det tar fra vi bestiller bøker og kopier fra andre høgskole- og universitetsbiblioteker til vi har mottatt dem. Muligheten til innlån av materiale vi selv ikke har er en viktig tjeneste for bibliotekbrukerne, og vi må derfor følge nøye med på om leveringstiden ligger innenfor det vi kommuniserer til våre bibliotekbrukere. Heldigvis så bekrefter tellingen vi gjorde i uke 39 og 40 at leveringstiden ligger godt innenfor våre målsetninger.

Gjennomsnittlig tar det 3,55 dager fra vi bestiller fjernlån til vi har mottatt det bestilte materialet. Artikler bruker 3 dager i snitt, mens bøkene bruker 3,73 dager fra bestillingen til vi har den hos oss. Forrige vi blogget om denne typen telling (mai 2012) så tok det i snitt 3,83 dager fra bestilling til mottak, og artiklene brukte i snitt 2,67 dager og bøkene brukte 4,22 dager. I antall dager inngår alle ukens dager, og selv om leveringstiden på artikler har økt noe så er vi er godt fornøyd med resultatet fra denne tellingen. Vi vet også at at vi har hatt en relativt stor økning i artikkelbestillinger og en mindre nedgang i bokbestillinger.

Som vanlig er Posten raskere enn Bibliotek Transport, men her er datagrunnlaget litt lite så vi skal være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner. Ser vi på tallene fra tidligere tellinger så ser vi likevel at Bibliotek Transport har forbedret seg, og etter som de er den som leverer det største volumet er vi svært glad for denne forbedringen og at de har minsket forskjellen i forhold til Posten.

Vi ser av tallene at det er et tiltak som svært effektivt vil kunne bidra til å få ned leveringstiden på artikkelkopier. Elektronisk formidling av artikkelkopier har en gjennomsnittlig leveringstid på 1,33 dager mot et snitt på 3 dager for levering/forsendelse av papirkopi. Elektronisk formidling mer enn halverer leveringstiden, og er således det mest opplagte tiltaket for å redusere leveringstiden. På dette feltet føler vi et behov for bedre tekniske løsninger slik at denne prosessen helautomatiseres, og at leveringstiden reduseres ytterligere.

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.