Travel juli!

Noen ganger lyver overskriftene. Overskriften på dette blogginnlegget lyver ikke, men den er relativ. HIG-biblioteket holder åpent hele sommeren, og da kan kanskje enkelte lure på om det er noen vits. Har ikke folk sommerferie i juli? Svaret er avhengig av hvem du spør – brorparten av oss har kanskje ferie, men det er også ganske mange som bruker sommeren til andre ting. Det er flere indikatorer på aktivitet i bibliotekt som kan brukes, og nå trekker jeg fram en bestemt fordi tallene er så lett tilgjengelige. Utlånstallene våre for juli viser nelig at utlånet var på 1/3 av gjennomsnittlig månedsutlån for året. Setter vi utlånstallene opp mot personalet som var på jobb for å holde bibliotket åpent var det 1/6. Ergo var utlånet målt mot personalressursen høyere enn resten av året. God studiestart!

Nedlastinger fra institusjonelt arkiv – master- og doktorgradsavhandlinger

Jeg har sammen med min kollega Aneta sett litt nærmere på master- og doktorgradspublikasjonene fra 2011 og 2012 og i hvilken grad de blir benyttet av andre. Materialet omfatter 60 publikasjoner (54 masteravhandlinger fra fem ulike mastergrader og 6 doktorgradsavhandlinger) som er gjort tilgjengelig via HIGIA disse to årene. «Benyttet» betyr i denne sammenhengen antall nedlastinger.

Totalt er avhandlingene i materialet lastet ned 30 880 ganger, dvs. i snitt 506 ganger pr avhandling. Masteroppgavene, som utgjør 90 % av avhandlingene i det undersøkte materialet, er lastet ned totalt 25 776 ganger (83,4 % av nedlastingene), noe som gir et snitt på 477 ganger pr. masteravhandling. Doktorgradsavhandlingene (10 % av det undersøkte materialet) er lastet ned 5 104 ganger (16,6 % av nedlastingene), og det gir et snitt på 851 nedlastinger pr. avhandling.

Vi synes dette var relativt høye tall, og når vi ser på tallmaterialet ser vi at gjennomsnittet trekkes opp av enkelte publikasjoner med svært høy nedlastingsfrekvens. Vi har derfor beregnet medianen for materialet og den gir et resultat på 321 nedlastinger.

Vi finner det interessant at det er relativt stor forskjell i nedlastningsfrekvensen for doktorgradsavhandlingene og mastergradsavhandlingene. Det er også noe forskjell mellom de ulike mastergradene når det gjelder antall nedlastinger. Vi vet ikke hva dette skyldes og med det relativt begrensede datamaterialet er det vanskelig å trekke entydige konklusjoner om hvorvidt dette skyldes temamessige forhold (to av masterene er helserelaterte, og de tre andre og doktorgraden er teknologisk orientert) eller andre forhold. Dette vil vi forsøke å se nærmere på når vi har fått et større datamateriale.

Uansett vil vi bruke tallene fra denne lille undersøkelsen når vi møter studenter som er usikre på om de vil gjøre avhandlingene sine tilgjengelige eller ikke. Mange studenter er nemlig usikre på om tilgjengeliggjøring betyr at de blir brukt. Blir avhandlingene gjort tilgengelige kan vi dokumentere en relativt høy nedlastingsfrekvens, og det bør bety at andre finner resultatene og avhandlingene interessante. Gjennom å gjøre avhandlingene tilgjengelige bidrar HIGs studenter til å utvikle både den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.