Statistikk som grunnlag for prognoser og budsjettforberedelse

I dag har jeg brukt litt arbeidstid for å se på hvordan utviklingen har vært når det gjelder bruken av elektroniske artikler. I fjor hadde vi som nevnt tidligere en sterk økning i bruken av e-artikler, og denne utviklingen har fortsatt inn i 2013. Ut fra talIene så ser det ut til at vi i år vil oppleve en økning på ca. 40 % i antall nedlastede e-artikler, og når arbeidet med budsjettet starter er det greit å stille med ferske tall og en oppdatert prognose for utviklingen i aktiviteten på biblioteket. Resultatet i seg selv er ingen garanti for hverken kutt eller budsjettøkning, men det å ha tall som for eksempel viser hvor mye en artikkel fra en bestemt base koster gjør det enklere å evt. foreslå og begrunne endringer i databaseporteføljen og mellom budsjettpostene på biblioteket. Med tallrekker som viser utviklingen over flere år kan vi dokumentere hvordan ressursene bevilget til bibliotekformål faktisk blir brukt, og vi kan bruke det internt når vi diskuterer om pengene skal gå til det ene eller andre tiltaket.

Økning i fjernlånsaktiviteten første halvår

Vi har gjort unna årets første seks måneder, og jeg har sett litt på hvordan vårt innlån av bøker og kopiartikler har utviklet seg. Innlånet av bøker og artikkelkopier gikk ned i 2012 etter flere år med økning, og det var derfor spennende å se om den utviklingen fortsatte i år. Ser vi på tallene for åres første 6 måneder så viser de at utviklingen har snudd og at innlånet av litteratur har økt ganske betydelig i forhold til 2012. Snittet pr. måned for antall bestillinger og antatte mottatte bestillinger ligger ca. 32 % over nivået i 2012. Faktisk så ligger snittet pr. måned i 2013 over forrige «rekordår» (2011) med ca. 5-6 %.

Tidligere år har fordelingen mellom bokinnlån og artikkelkopi-innlån vært slik at bokinnlånet har vært størst, og forholdet kunne gjerne være 70-30 i fordel bokinnlånet. Nå i 2013 ser vi for første gang en overvekt av artikkelkopi-innlån, riktignok ikke veldig stor men så langt i år har 52,4 % av innlånet vært artikler.

Skyldes denne utviklingen at vi har gjort innholdet i abonnementsbasene synlig via Scholar? Det vet vi ikke, men vi har en mistanke om det, og vi vil derfor følge nøye med hva som skjer når discovery-tjenesten Oria etter hvert blir sluppet og gjort tilgjengelig for sluttbrukerne.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.