Undervisningsaktiviteten første halvår 2013

Jeg har benyttet dagene etter at studentene mer eller mindre tok sommerferie fra campus til blant annet å se litt på statistikken for undervisningsaktiviteten første halvår 2013. I år har vi, dvs. Karen Marie, gjort noen endringer i tilbudet vi gir studentene som arbeider med bacheloroppgaven, og jeg var derfor spent på om oppfatningen av at det hadde vært litt roligere på undervisnings-/veiledningsfronten stemte med statistikken vi fører over planlagt undervisning/veiledning. Det er naturligvis vanskelig å påvise hva som er årsak og virkning, men statistikken viser at antall deltakere på forberedt undervisning/veiledning i regi av høgskolebiblioteket har gått ned med 10,2 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Antall timer brukt på undervisning/veiledning viser en nedgang på 15,7 %, og det er særlig tiden til forberedelse av undervisning/veiledning som er redusert (- 26,0 %). Selve tiden til undervisning-/veiledningsgjennomføring er redusert med 8,1 %.

Statistikken overrasker oss derfor ikke – den passer bra med våre egne daglige observasjoner. I fjor gikk det til tider over stokk og stein, og det at vi nå har bedre oversikt og kontroll over denne sentrale aktiviteten føles godt. Aktiviteten er fortsatt på et høyt nivå, men Karen Maries grep med å tilby gruppebasert veiledning i stedet for individuell opplæring av bachelorstudentene på sykepleierkullet ser ut til å ha ønsket virkning, og har bidratt til å redusere stressnivået betraktelig blant bibliotekpersonalet. Om det samme gjelder brukerne/studentene er noe uvisst, men vi har fått få eller ingen negative tilbakemeldinger på omleggingen. Studentene har av naturlige årsaker ikke mulighet til å sammenligne årets opplegg med fjorårets, men det vi har fått av tilbakemeldinger tyder på at de også er mere fornøyd.

Det er viktig å ta et steg tilbake og vurdere egen arbeidsform og -metode. Vi var i en ressursmessig situasjon som gjorde det nødvendig med et kritisk blikk på hva vi gjorde og hvordan vi brukte ressursene våre i forhold til undervisning/veiledning. En omlegging var nødvendig, og selv om vi på langt nær er i mål har vårens erfaringer gitt oss lyst og tro på at det er mulig å gjøre endringer som gir kvalitative forbedringer.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.