Brukes HIG-bibliotekets YouTube-kanal?

I september 2012 skrev jeg et blogginnlegg om HIG-bibliotekets YouTube-kanal og bruken av instruksjonsfilmene vi har lagt ut. Det er snart 9 måneder siden den statistikkoppdatering, og jeg har derfor tatt en ny titt på tallene for å se hvordan bruken av instruksjonsfilmene har utviklet seg i år.

For det første så kan vi konstatere at bruken holder seg relativt høyt. I fjor var det i snitt pr måned 1 336 visninger av filmene våre. Estimert tid brukt på å se filmsnuttene i 2012 var 8,3 timer pr. måned. Så langt i år er filmene vist i snitt 1 003 ganger pr. måned – altså svært mange visninger færre enn i fjor. Estimert tid brukt på å se instruksjonsfilmene vår har derimot økt til 26,8 timer pr. måned!

Ganske nøyaktig halvpartene av alle som så filmene HIG-biblioteket har lagt ut, kommer fra norske ip-adresser. I fjor sto norske ip-adresser for bare 25 % av visningene så her har det skjedd en relativt stor endring. Fordelingen blant kjønnene er 60 % menn og 40 % kvinner, dvs. at kjønnsforskjellene er der fortsatt, men langt mindre enn i 2012.

De to mest populære instruksjonsfilmene er «Hvordan lage en problemstilling?» og «Innholdsfortegnelse og figurliste i Word». Statistikken viser også at ca. 25 % av brukerne kommer til YouTube-filmene direkte via Google-søk, mens en annen fjerdel finner filmene via YouTube.

Det er interessant å legge merke til at «søke-filmene» er blant de filmene som blir sett og brukt minst. Dette kan skyldes flere forhold, men vi ser dette bruksmønsteret inn i en større sammenheng og diskusjon om hva biblioteket er og skal være. Det er ikke tradisjonelle søkeferdigheter, som gjerne bibliotekarer har fokusert på i sin veiledning og undervisning, som etterspørres. YouTube-statistikken viser at det er ferdigheter knyttet til «nye tjenester» og «randsone-virksomheten» i biblioteket som er mest populære.

Vi er rimelig godt fornøyd med bruken av filmene. Filmene kan brukes både som forberedelse til kurs og til problemløsning i etterkant, og vi erfarer at vi med å lage og legge ut slike filmer reduserer vi presset i skranken og antall repetisjoner. Vi har ingen grunn til å tro at brukerne ikke setter pris på dette tilbudet som er åpent og tilgjengelig 24/7. Og ikke minst – vi tolker bruken som en indikasjon på at vegvalget vi har gjort for HIG-biblioteket er riktig.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.