Bibsys + Youtube = ♥

Bibliotekkatalogen vår inneholder mye rart. iPad, strømpadder, DVD-spillere og nå også en YouTube-film. En egenprodusert en sådan. Litt for å teste om det gikk an, og litt på gøy, la jeg en av våre veiledningsfilmer, som er publisert på YouTube, inn i katalogen. Filmen heter «Hvordan lage en problemstilling?» og er laget av min kollega Karen Marie Øvern. Bibsys-posten kan dere se her: http://goo.gl/Kh1p2. Der ligger det også lenken til YouTube-filmen.

For å kunne følge med på bruken av denne brukte jeg URL-forkorteren goo.gl (Google sin i dette tilfellet, men det finnes mange). Dette gir meg en unik URL som nå kun finnes i Bibsys Ask. URL-forkorteren kommer også med innebygget statistikk . Jeg kan se hvor mange, og når, folk klikker på lenken. Moro!

Her er tallene for de siste 30 dagene:

Klikkestatistikk på HiG-biblioteks youtube-film i Bibsys Ask

Oppsummert er det 13 klikk i mars og 14 i april så langt. Om det er mye eller lite er vanskelig å si.

Det er hvert fall mye mer enn null!

Søkeboksen – en suksess?

HIG-biblioteket fikk i 2012 på plass en søkeboks fra bibliotekets hjemmeside (http://www.hig.no/biblioteket) som gjør det mulig å taste inn et søkebegrep og kjøre søket direkte til Bibsys, evt. Google Scholar. Vi har vært spente på om dette tiltaket ville spille noen rolle fra eller til. Nå foreligger statistikken, og ser vi på antall søk i Bibsys-basen fra ip-adresser fra HIG så økte antall søk med 28,7 % fra 2011 til 2012.

Det er vanskelig å vite sikkert om denne økningen skyldes søkeboksen og dens plassering alene eller om det var andre ting som gjorde at vi fikk dette resultatet. Sammenligner vi utviklingen ved HIG med våre nabohøgskoler Lillehammer og Hedmark ser vi at de ikke har samme utviklingen, og det kan være en indikasjon på hvilken betydning søkeboksen kan ha hatt.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.