Bibliotekets årsmelding 2012

Som enkelte har fått med seg – høgskolebiblioteket liker tall og statistikk! Nå har vi endelig fått oppsummert fjorårets aktiviteter i høgskolebiblioteket, og er du interessert i å lese om hva vi faktisk gjør og hvordan ting utvikler seg kan du lese om det i bibliotekets fyldige årsmelding:
http://www.hig.no/content/download/38300/478861/file/%C3%A5rsmelding2012.pdf

Rekordhøy bruk av e-ressurser

Antall fulltekstnedlastinger fra HIG-bibliotekets e-ressurser har økt sterkt de siste årene. Fram til 2008 var bruken av e-ressurser relativt lav, men de siste årene har bruken økt voldsomt og nådde en ny foreløpig topp i 2012 med 30 800 nedlastinger – en økning på 55 % sammenlignet med året før. Som vi ser av figuren nedenfor er det stor forskjell i nedlastingene fra de ulike basene, og dette gjør også at det er store forskjeller i pris pr. nedlastet artikkel. Vi tror bedre kjennskap til basene og e-ressurser generelt, samt «discovery-tjenester» ala Google Scholar, bidrar til denne utviklingen.

Se for øvrig også denne bloggposten om økt bruk av biblioteksida og vår antagelse om at det ville føre til økt brukt av e-ressurser: http://blog.hig.no/bibstat/2012/09/17/okt-bruk-av-e-ressurser/

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.