HIG-bibliotekets brukerundersøkelsen 2012

Mot slutten av fjoråret gjennomførte HIG-biblioteket en brukerundersøkelse innen områdene «Utstyr og fasiliteter» og «Virtuelle bibliotektjenester». HiG‐bibliotekets undersøkelse bygger på den såkalte SERVQUAL‐metoden. Denne metoden brukes for å måle gapet mellom brukerforventninger og brukererfaringer. Respondentene tok stilling til totalt 11 påstander og vurdere dem i forhold til betydning/viktighet og utførelse/gjennomføring. Er du interessert kan du finne oppsummeringen av brukerundersøkelsen her: Høgskolebibliotekets brukerundersøkelse 2012 (pdf, 405 kB). Dataene vil bli tilgjengeliggjort i løpet av kort tid.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.