The Times They Are a-Changin’

Låtskriveren og artisten Bob Dylan ga i 1964 ut sitt tredje studioalbum, og det fikk navnet «The Times They Are a-Changin'». Albumet ble til i en tid preget av borgerrettskamp og sosial endring, og fanget på mange måten tidsånden som preget Amerika på 60-tallet (kilde: Wikipedia). I dag låner jeg tittelen for å illustrere en betydelig endring som har funnet sted på HIG-biblioteket.

I arbeidet med statistikken for 2012 kom jeg nemlig borti en oversikt over omfanget av undervisnings- og kursaktiviteten ved HIG-biblioteket i 2005. På oversikten sto det at det ble brukt 23,5 timer til undervisnings- og kursaktiviteten, og at den nådde 214 studenter/ansatte. På den tiden var HIG en mindre institusjon enn i dag, og i biblioteket har personalveksten vært på 20 % når vi sammenligner 2007 med 2012. Men omfanget av undervisnings- og kursaktiviteten i dag er likevel på et ganske annet nivå. Hele 267,5 timer ble brukt på planlagt undervisning- og kursaktivitet i regi HIG-biblioteket i 2012, og gjennom den aktiviteten nådde vi ut til 1 307 studenter/ansatte. Så mens HIG har doblet seg i antall studenter/ansatte fra 2005 til 2012, har omfanget av undervisning- og kursaktiviteten omtrent seksdoblet seg når det gjelder kursdeltakere og ellevedoblet seg når det gjelder tidsbruk.

Å dokumentere endringer er viktig i det styringsregimet høgskoler og universiteter lever under. Men det er også viktig av andre grunner, og ikke minst i forhold til kompetanseutvikling internt i biblioteket. Når omfanget av kurs- og undervisningsaktivitet blir så stort som det er hos oss, bidrar det til å endre biblioteket som organisasjon, og det endrer folks oppfatninger av hva et bibliotek er og hva bibliotekarer gjør. Men at tidene endrer seg kan det ikke være tvil om!

Innlån til HIG-biblioteket i 2012

Da er vi igang med 2013 og det første mange av oss begynner med er å se på hvordan ting utviklet seg i 2012. I dette blogginnlegget ser jeg på innlånet til HIG-biblioteket og hvordan det har utviklet seg.

Fjernlån fra andre institusjoner til HIG gikk ned med 20 % i 2012. Totalt ble det lånt inn 803 fjernlån noe som er det er det laveste antallet på mange år. Innlånet har vært økende i flere år, og 2012 ble året da denne trenden snudde. Se figuren nedenfor som viser utviklingen fra 2007 og fram over.

Ser vi på hvordan innlånet fra andre institusjoner fordeler seg mellom lån og kopier ser vi at det er en nedgang på 20,7 % når det gjelder kopier og 19,5 % når det gjelder boklån. Kopier sto for 41 % av innlånet mens boklånet sto for 59 %. Denne fordelingen har vært stabil de siste 3-4 årene.

Andre aktivitetsindikatorer kommer vi tilbake til etter hvert som vi får samlet dem. Foreløpig sier vi bare godt nytt år!

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.