HIG-bibliotekets Youtube-kanal – litt statistikk

HIG-biblioteket har siden august 2010 hatt sin egen Youtube-kanal (http://www.youtube.com/higbibl) hvor vi har lagt ut instruksjonsfilmer om ulike tema. Da vi begynte var vi veldig usikre på hvilket omfang bruken av disse videosnuttene ville ha, og derfor var jeg en smule spent når jeg endelig fikk tid til å se litt nærmere på statistikken for filmsnuttene. Det er Google Analytics som har gitt informasjon som ligger til grunn for denne bloggposten.

For det første – de 40 ulike filmsnuttene vi har lagt ut på godt og vel to år har blitt sett mange ganger. Hele 24 175 visninger har instruksjonsfilmene våre hatt siden den forsiktige oppstarten for to år siden. Bare i perioden 1. januar – 21. september 2012 har filmene blitt vist 12 547 ganger – dvs. ca. 1 400 visninger pr måned.

Å se instruksjonsfilmene er særlig populær blant gutta – hele 71 % ble sett av menn, mens kvinnene sto for de resterende 29 %. Dette er litt interessant, for gjennom trafikktellingen til Cathrine Linn Fjeldstad (http://www.ansatt.hig.no/cathrinef/pres/ILI2011/) oppdaget vi at 9 av 10 henvendelser kom fra kvinner til tross for at besøket i biblioteket var omlag likt fordelt mellom kjønnene. Vi vet naturligvis ikke om det er en sammenheng mellom disse ulikhetene i preferanser, men det illustrerer om ikke annet behovet for å tilby ulike og varierte veiledningsalternativer til brukerne.

Også i bibliotekene har det vært et sterkt fokus på mobile løsninger, og mange bibliotek har satset på egne mobilsider for å nå ut til brukerne. Ser vi på bruksmønsteret av HIG-bibliotekets Youtube-filmer er det ingen stor bruk av disse filmene på mobile enheter – bare 3,3 % av visningene har skjedd på mobile enheter i 2012.

Bare en fjerdedel av visningene hittil i 2012 gikk til norske ip-adresser. Totalt har filmene blitt sett av brukere fra 137 ulike land – her ligger det altså et stort potensiale for å promotere Høgskolen i Gjøvik og bibliotekets tjenester!

Det viktigste er naturligvis å se på hvilke filmer som blir vist. Statistikken viser at filmene som omhandler proxy-oppkobling er de klart mest sette. Av de 10 mest sette filmene, er de 4 mest sette filmer de som handler om hvordan du setter opp en mellomtjener for å få tilgang til abonnementsressursene. Proxy-filmene sto for over halvparten av visningene de første ni månedene i 2012. Andre populære filmer er instruksjonsfilmene for EndNote, hvordan man lager problemstillinger og innføring i bruk av Science Direct, Cinahl og Ovid. Også innholdsfortegnelser og figurlisteutforming i Word er blant de ti mest sette filmene.

På bakgrunn av disse tallene er jeg ganske sikker på at vi også i fortsettelsen kommer til å bruke videosnutter som en del av opplæringstilbudet! Dessuten må vi utvikle tilbudet videre – ikke minst ønsker vi å teste ut videosnuttenes potensiale i en mer målrettet kommunikasjon.

Økt bruk av e-ressurser

HIG-biblioteket har i 2012 erfart en sterk trafikkøkning til bibliotekets databaseside, og vi har vært spente på om økt trafikk dit gir seg utslag i flere nedlastninger av fulltekstartikler fra de ulike e-ressursene vi tilbyr. Etter å ha foretatt en liten sjekk av utvalgte e-ressurser kan vi bekrefte at økt trafikk til databasesiden har gitt større bruk av e-ressursene. I diagrammet nedenfor har vi satt opp utviklingen for antall nedlastinger for tre av basene våre – ACM, IEEE og Springer – for perioden januar – juli for årene 2009-2012. Som vi ser så kan bruken av den enkelte basen variere noe fra år til år, men trenden mot økt bruk er ganske tydelig. Fra 2011 til 2012 øker antall fulltekstnedlastinger med 45,7 % for disse tre basene sett under ett.

I andre baser vi har sett på øker nedlastingene enda mer – i en av basene er antall nedlastinger mer enn fordoblet. Vi har ingen sikker kunnskap om hvorfor denne utvilingen skjer nå, men vi antar at det bl.a. har å gjøre med tilgangen til leseplater, flere mastergrads- og phd-studenter og mer forskningsaktivitet ved HIG.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.