Data.norge.no

«Difi arbeider med å stimulere til tilgjengeliggjøring og viderebruk av åpne offentlige data i Norge», dette gjør de gjennom data.norge.no. Vi synes dette er en strålende idé, derfor la vi ut våre innsamlede data fra trafikktellingen der.

Høgskolen i Gjøvik blir dermed første utdanningsinstitusjon som gjør dette!

Mer info finnes på: http://data.norge.no/data/tverrg%C3%A5ende-trafikktelling-ved-h%C3%B8gskolen-i-gj%C3%B8viks-bibliotek-201011

Fjernlån – hvor lang tid tar det?

I forrige uke foretok vi en liten telling av hvor lang tid fjernlånsmateriale bruker fra vi bestiller det til vi mottar det. Våre hovedleverandører er Posten og Bibliotek Transport, og i alle tidligere målinger har Postens leveringstider vært lavere enn Bibliotek Transport. Vi synes det er spennende å se om dette forholdet har endret seg, og ikke minst synes vi det er nyttig å vite hvor lang tid fjernlån inn til oss faktisk tar.

Så, i snitt tar det 3,83 dager fra vi foretar en bestilling til vi mottar den. Da er evt, lørdager og søndager inkludert. Artikler kommer raskere enn bøker – artiklene bruker i snitt 2,67 dager mens bøkene bruker 4,22 dager.

Posten er fortsatt klart raskest – fjernlånsmaterialet via Posten bruker i snitt 3 dager. Bibliotek Transport bruker i snitt 4,25 dager. Sammenligner vi med tidligere målinger er Posten litt raskere, mens Bibliotek Transport er omtrent på samme nivå som tidligere.

Vi pleier å si til de som ønsker fjernlån at det normalt tar 3-5 dager fra bestillingen sendes til vi har materialet her hos oss. Vår lille telling viser at det har vi dekning for!

Institusjonelt arkiv – brukes det?

Høgskolen i Gjøvik arkiv for faglige publikasjoner – HIGIA – gjør faglige og vitenskapelige arbeider tilgjengelig for hele verden. Nå har vi sett nærmere på i hvilken grad fulltekstdokumenter arkivert i HIGIA blir brukt av andre, og tallene er svært oppløftende. Vår undersøkelse av 24 vitenskapelige artikler som ble arkivert i 2011, viser at de i snitt ble lastet ned 21,3 ganger hver i løpet av 6 måneder. De 24 publikasjonene ble besøkt av brukere fra 38 ulike land, og hver publikasjon fikk i snitt besøk fra 5,8 land. Topp 10 land (antall besøk i parentes): Norge (271), Kina (127), USA (44), Tyskland (24), Japan (14), Taiwan (11), Canada (10), Russland (8), Tsjekkia (6) og India (6). De 5 mest nedlastede artiklene:

Helkala, K. M. (2011). Password Education Based on Guidelines Tailored to Different Password Categories. Journal of Computers, 6(5), 969-975.

Shrestha, R., Hardeberg, J. Y., & Khan, R. (2011). Spatial Arrangement of Color Filter Array for Multispectral Image Acquisition. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 7875. doi: http://dx.doi.org/10.1117/12.872253

Godager, B. A. (2011). Analysis of the Information Needs for Existing Buildings for Integration in Modern BIM-Based Building Information Management The 8th International Conference «Environmental Engineering», Selected Papers, May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania (Vol. 3, pp. 886-892): Vilnius Gediminas Technical University Press “Technika”.

Pedersen, M., Bonnier, N., Hardeberg, J. Y., & Albregtsen, F. (2011). Image quality metrics for the evaluation of print quality Image quality and system performance VIII : 24-26 January 2011, San Francisco, California, United States: SPIE – International Society for Optical Engineering.

Romøren, T. I., Torjesen, D. O., & Landmark, B. F. (2011). Promoting coordination in Norwegian health care. International Journal of Integrated Care, 11.

Vi har også sett på forholdet mellom søk i katalogen vår og antall viste sider i vårt institusjonelle arkiv. Det er interessant at antallet sidevisninger i HIGIA i 2011 var større enn antall søk i bibliotekkatalogen. Tallene var henholdsvis 67 016 og 61 493. Om disse tallene er sammenlignbare kan og bør diskuteres, men jeg synes det er interessant at trafikken i det institusjonelle arkivet med i underkant av 700 fulltekstdokumenter allerede er større enn i bibliotekbasen som inneholder bibliografiske opplysninger om HIGs fysiske (ca 31 000) og digitale (ca. 15 000) dokumenter. De fire første månedene i 2012 ligger antall sidevisninger hele 41 % over samme periode i fjor, og det tyder på at HIGIA også i år vil ligge over bibliotekkatalogen når det gjelder bruk.

Man bør være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner av dette, men ser vi på tallene for søk i de andre elektroniske databasene og setter de sammen med tallene for bruk av institusjonelt arkiv og bibliotekkatalog, så ser vi tydelig at bibliotekbasen bare er et av mange verktøy som benyttes, og at bibliotekbasen over tid mister sin relative betydning. Dette er naturligvis ikke oppsiktsvekkende. Spørsmålet er om vi tar konsekvensen av det …

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.