Utviklingen av innlån til HIG-biblioteket

Jeg har ved flere anledninger blogget om hvordan fjernlånet har utviklet seg ved biblioteket ved Høgskolen i Gjøvik. I mars oppsummerte jeg utviklingen i fjernlån av bøker og kopier til biblioteket – altså innlånet – for perioden 2004-2010. En av konklusjonene for denne perioden var at «utviklingen totalt sett vært relativt flat», men at det hadde skjedd en forskyvning fra en situasjon hvor kopi- og bokinnlånet var omtrent like stort i 2004, til en situasjon i 2010 hvor bokinnlånet utgjorde ca 2/3 av totalt innlån. Nå er vi kommet så langt ut i 2011 at jeg har gjort en liten prognose for hele året, og som vi ser av figuren nedenfor så øker det totale innlånet til 1044 enheter (8 %). Legg merke til at økningen ene og alene skyldes at innlånet av kopier øker betydelig fra 2010  (+ 22 %) – bokinnlånet flater ut.

Når man skal forsøke å forklare en slik utvikling er det en rekke forhold jeg synes det er viktig å være klar over. For det første – jeg tror det er viktig å ikke bli for nærsynt når man vurderer dette. Sett over tid så er nemlig det totale innlånet og kopi-innlånet i 2011 omtrent på samme nivå som i 2004, til tross for stor økning i antall ansatte, studenter og nye utdanningstilbud på master- og phd-nivå. For det andre – jeg tror bedre søkemuligheter i form av flere databaser og det at tidsskrifter gjør innholdsfortegnelser søkbare via Google kan være en delforklaring. For det tredje så kan det være slik at brukerne av HIG-biblioteket i stadig større grad blir mer «forskerpreget» i den forstand at det er tidsskriftartikler som blir den viktigste kilden til ny kunnskap og «forskningsfronten».Vi vet nemlig at antallet nedlastninger av artikler fra basene biblioteket abonnerer på også øker.

Den oppmerksomme leser vil legge merke til at jeg brukte begrep som «tror» og «kan være» når jeg prøvde å forklare utviklingen i innlånet.  Det var ikke helt tilfeldig – når det gjelder bruk av informasjonsressurser er det mye vi ikke vet. Noe av dette håper jeg HIG-biblioteket kan finne ut av i 2012 når vi skal jobbe videre med å analysere den statistikken vi har tilgjengelig. Det er viktig å ha mest mulig sikker kunnskap når vi skal prioritere mellom ulike medier.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.