Status

En liten statusoppdatering:

Prosjektet er i rute, nå er det kun 4 telledager igjen!

De planlagte telledagene har måttet flyttes litt rundt for å gjøre plass til andre ting, men jeg har beholdt riktige ukedager og nogenlunde lik spredning av dagene som planlagt. Telledagene utgjør fortsatt fem hele uker (minus en onsdag).

Permen med telleskjema

Permen med telleskjema

Når det gjelder analysen av dataene MÅ det finnes en bedre måte enn den jeg har brukt til nå, om jeg så må lage den selv! Det er mulig «Excel-måten» og manuell gjennomgang fungerer på de mindre prosjektene, men det fungerer ikke på dette prosjektet. Det blir altfor tidkrevende. Jeg har jo snart 3000 linjer i Excel-arket mitt, og over 250 A4-ark med tellerunderesultater.

Litt kvartalsstatistikk

Første kvartal er unnagjort, og vi har noen statistikkresultater for utlån og fjernlån som kanskje er av interesse.

Utlånet, dvs. summen av nye utlån og fornyelser, lå i første kvartal 2011 2,9 % lavere enn i samme periode i 2010. I løpet av årets første fire måneder ble det foretatt 7943 utlån.

Forholdet mellom rene utlån og fornyelser var henholdsvis 76,8 % og 23,2 %. I fjorårets periode var disse tallene henholdsvis 70,6 % og 29,4 %. Nedgangen i det totalte utlånet skyldes derfor færre fornyelser. Målt i «nye utlån» var det i første kvartal 2011 en øknig på 6,4 % sammenlignet med samme periode 2010.

Når det gjelder lån av materiale inn til HIG-biblioteket, skiller statistikken mellom antall lån, antall mottatte lån, antall kopier og antall mottatte kopier. I første kvartal 2011 ble det mottatt 477 lån og kopier, mens det i samme periode i fjor ble mottatt 414 lån og kopier. Dette tilsvarer en økning på 63 lån/kopier eller 15,2 %.

Ser vi på forholdet mellom lån og kopier, ser vi en interessant utvikling. Tallene for mottatt lån viser en økning på 18 enheter, eller 6,7 %, Mottatte kopier står for en økning på 54 enheter, eller 39,1 % sammenlignet med januar-april 2010.

Man skal være forsiktig med å tolke disse tallene for mye, men det er interessant å se at fjernlånet inn til HIG-biblioteket følger omtrent samme mønster som fjernlån ut fra HIG-biblioteket. Bokutlånet er stabilt, mens formidlingen av kopier øker sterkt.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.