Innlån til HiG-biblioteket 2004-2010

I dette blogginnlegget skrev jeg om utviklingen av fjernlånet fra HIG—biblioteket til andre bibliotek i perioden 2007-2010, og jeg lovte å komme tilbake med en oppdatering av det HIG-biblioteket låner inn fra andre bibliotek. Nå er årsmeldingen for 2010 klar og tallene som viser mottatte kopier og innlån til HIG-biblioteket er nå klare. I figuren nedenfor vises tallene for perioden 2004-2010.

Som man ser så har utviklingen totalt sett vært relativt flat. I 2004 var 936 innlån og etter en økning til 1070 i 2006, gikk det ned igjen i 2007-2009 før det igjen øker litt i 2010.

Når det gjelder fordelingen av mottatte dokumenter og kopier så skjer det en litt mer interessant utvikling. I starten av perioden var det en overvekt av kopier, men dette endret seg fra og med 2006 og siden har bokinnlånet vært større enn mottaket av kopier. Det har vært en liten økning i bokinnlånet, men kopimottaket har sunket.

Det kan naturligvis være flere årsaker til denne utviklingen. At ”innlån” av kopier går ned er ikke merkelig når man ser utviklingen av fulltekstdatabaseutvalget – de siste årene har det blitt stadig flere fulltekstdatabaser tilgjengelig for bibliotekbrukerne ved HIG-biblioteket. At bokinnlånet øker er ikke så merkelig når man ser på tilveksten av nye bøker. Den har nemlig vist en tilsvarende reduksjon i antall innkjøpte titler. Fra en tilvekst på over 2 000 titler i 2004 har det vært en vedvarende nedgang, og i 2010 ligger tilveksten nesten 20 % lavere enn i 2004.

Denne utviklingen må ses på bakgrunn av de enorme faglige endringene som har skjedd ved Høgskolen i Gjøvik i denne perioden. Gjennom PIU-samarbeidet har Høgskolen i Gjøvik endret seg med stadig flere bachelor- og mastergradsutdanninger, ja til og med en doktorgradsutdanning i informasjonssikkerhet kom inn i fagporteføljen i 2008. I forhold til det fagmiljøet HIG-biblioteket skal betjene, har utviklingen av innlånt av faglitteratur på ingen måter vært forutroligende, det forholder seg snarere tvert imot. Fagoppbyggingen ved HiG har vært basert på tilgang til egne ressurser og ikke på andres samlinger – utlånet fra egne samlinger har i perioden 2004 til 2010 ligget på ca. 94 %.

Men i fjernlånssammenheng har altså HiG-bibliotet endret seg mye. Fra omtrent å være i balanse mellom fjernlån fra og til HiG i 2004, er HiG-biblioteket i 2010 blitt en nettoleverandør av fjernlån.

Besøkstall

Besøkstall henger tett sammen med trafikktellingen vår. Med disse to kan vi regne ut gjennomsnittlig oppholdstid i biblioteket. Her er en liten graf som viser besøk, observasjoner og oppholdstid, så langt i prosjektet vårt.

I grafen er antall observert i rødt, antall besøk fra besøkstelleren i blått, og gjennomsnittlig oppholdstid i grønt. Klikk på bildet for å se en (veldig mye) større utgave.

graf som viser oppholdstid, besøkstall og observasjoner

Sånn apropos; det er interessant å merke seg at besøkende tydelig foretrekker den ene døren fremfor den andre. Dette ser vi også på utlånsautomatene, kan det ha noe med at den ene av disse er innstilt på nynorsk fremfor bokmål? hehe

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.