Oppholdstid

Inspirert av flere foredragsholdere på Statistikkdagen 2011, har jeg regnet ut gjennomsnittlig oppholdstid i biblioteket. Ettersom to av sonene vi teller er utenfor besøktelleren vår, har jeg selvsagt utelatt disse i utregningene mine.

Og jeg har funnet noen spennende tall! Ser jeg på alle tallene våre totalt, får jeg en gjennomsnittlig oppholdstid på 49 minutter! Fordelt på dagene varierer det fra 33 minutter på torsdager til 52 minutter på onsdager. Men her må en huske på at telledagene i sommerferien spiller inn.

Ser man kun på tellingene som ble utført mens skolen har vært åpen, endrer tallene seg noe. Det totale gjennomsnittet øker til 52 minutter. Fordelingen på dagene endres også, fredag blir dagen med lavest oppholdstid, 41 minutter, og mandagen vinner med en gjennomsnittlig oppholdstid på 60 minutter.

Trenden er likevel ganske klar. Oppholdstallene starter høyt på mandag, synker noe på tirsdag, for så å øke igjen på onsdag. Deretter synker de jevnt ut uken.

Hvem trives best hvor?

Vi observerer ikke bare aktivitetene som utføres i biblioteket i dette prosjektet, men også hvem som utfører disse. Vi har delt inn våre brukere i tre grupper: ansatte, mannlige- og kvinnelige studenter. Jeg var nysgjerrig på om det var store forskjeller mellom disse gruppene når det gjelder hvor og når de bruker biblioteket. Jeg har brukt tallene fra alle tellerundene sålangt, for å få et mest mulig riktig bilde på dette.

Hvem trives best hvor?
Ansatte trives helt klart best sammen med avisene og de nyeste tidsskriftene. 36% av de observerte ansatte har blitt sett her. Er de ikke der, finner man dem mest sannsynlig på datalabben i tilknyttning til biblioteket. Her er nemlig 23% av de observerte ansatte. Er man derimot så uheldig å ikke treffe på noen ansatte her heller, bør man henge litt rundt skrankeområdet. Her ferdes nemlig 18% av de observerte ansatte.

Hvis man heller har lyst til å finne en kvinnelig student, er sjansen størst i grupperommene, her oppholder nemlig 34% av alle observerte kvinnelige studenter seg. Ser du ingen her, finner du dem kanskje heller i vrimleplassen rundt Innovatoriet? Her er nemlig 27% observert. Finner du ingen der heller, bør du kikke inne blant bibliotekets bokhyller. Der gjemmer nemlig 23% av de observerte kvinnelige studentene seg.

Er det en mannlig student man er på jakt etter er det like stor sjanse for å møte en i vrimleplassen rundt Innovariet, som i grupperommene. Begge har 29% av de observerte mannlige studentene. Men 28% gjemmer seg også inne blant bokhyllene på biblioteket, så husk å se etter der og.

Nå vet vi hvor brukerne oppholder seg, men når på døgnet (innenfor åpningstidene) er det mest sannsynlig å finne dem?

Hvem trives best når?

Ansatte er oftest i biblioteket rundt klokken 13:45. Vi har observert 23% av de ansatte på dette klokkeslettet. Det er også muligheter litt før, ettersom 20% av de observerte ansatte besøkte biblioteket klokken 12:45. Utenom disse tidene bør man være i biblioteket mellom 09:45 og 10:45, ettersom det er blitt observert 16% av de besøkende ansatte ved begge disse tidspunktene.

Våre observerte kvinnelige studenter er skikkelige B-mennesker, flesteparten er observert i biblioteket rundt lunsj. 12:45, 11:45 og 13:45, med hehenholdsvis 17%, 15% og 15%.

Noe overraskende er de observerte mannlige studentene tidligere oppe enn de kvinnelige. Allerede klokken 10:45 har 16% av dem blitt observert. Nye 16% er også observert rundt klokken 11:45. Og 12:45 er 15% av dem sett i biblioteket.Studenter i biblioteket

Oppsummering (Topp 3)

Hvor:

Ansatte
1. Aviser/Tidsskrifter (36%)
2. Datalab (23%)
3. Skrankeområdet  (18%)

Kvinner
1. Grupperommene  (34%)
2. Vrimleplassen (27%)
3. Bokhyllene (23%)

Menn
1. Vrimleplassen
og Grupperommene (29%)
3. Bokhyllene (28%)

Når:
Ansatte
1. 13:45 (23%)
2. 12:45 (20%)
3. 09:45 og 10:45 (16%)

Kvinner
1. 12:45 (17%)
2. 11:45
og 11:45 (16%)

Menn
1. 10:45
og 11:45 (16%)
3. 12:45 (15%)

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.