Litt HIGIA-statistikk

HIGIA – Høgskolen i Gjøviks institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelig arbeider – hadde 3 437 besøkende i perioden 1. juni til 31. desember 2010, tilsvarende et årsbesøk på 5 892. I samme periode ble det vist 19 048 sider fra arkivet, tilsvarende 32 562 sidevisninger i året. Brorparten av de besøkende kom fra Norge, men det var besøkende fra 50 ulike land og alle verdensdeler. HIGIA finner du her: http://brage.bibsys.no/hig/

HIGIA - Høgskolen i Gjøviks institusjonelle arkiv

Årets første telling overrasker

Diagram over kjønnsfordeling blant besøkendeSemesteret har ikke startet ennå, og det er stille dager her i biblioteket. Allikevel viser besøkstelleren at vi hadde 124 besøkende på årets første telledag, i går. Det mest oppsiktsvekkende ved observasjonene i går var at for første gang var langt flere kvinnelige besøkende enn menn.

Hele 3 ganger så mange!

Ettersom dette er uvanlig her ønsket jeg å finne en forklaring. Er det slik at kvinner er flinkere til å lese på konteeksamner enn menn, eller at de stryker oftere? Jeg spurte studenttorget om de hadde noen statistikk på dette, men dessverre. Derimot hadde de en annen forklaring, nemlig at sykepleierstudentene startet sin ordinære undervisning i går, i motsetning til ingeniør- og designstudentene som ikke starter før neste uke. Det forklarer jo saken. Det er jo langt flere kvinner enn menn på sykepleiestudiet.

Stor økning i fjernlånet fra HiG

Ved inngangen til et nytt år er det naturlig å se litt på statistikken og utviklingstrender som skiller seg ut. De siste årene har HIG-biblioteket opplevd en sterk økning i formidling av fjernlån til andre høgskole- og universitetsbiblioteker, og særlig gjelder det formidling av artikkelkopier. Hvert år de siste to årene har fjernlån til andre institusjoner økt med over 73 %, og særlig interessant er den formidable økningen av artikler.

Som figuren viser så skjer det et interessant brudd i 2009 til 2010. Da flater fjernlånet av bøker ut og har en nedgang på ca. 4 % fra 2009 til 2010, mens artikkelformidlingen fortsatt øker kraftig og ligger nå høyere enn fjernlånet av bøker.

Denne utviklingen er spennende, men også ressurskrevende. Fra 2007 til 2010 er fjernlånet til andre 3-doblet og dette krever naturligvis personalressurser. Det kan derfor oppleves som et paradoks at et forbedret databasetilbud lokalt også fører med seg betydelig merarbeid for andre institusjoner i sektoren.

Fjernlånet fra HIG viser naturligvis bare den ene siden av saken. HIG låner naturligvis også inn fra andre. Mer om dette ved en senere anledning!

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.