Har vi blitt en datalab?

Studentene er tilbake og det merkes. På telledagen fredag 27.august, gjorde vi hele 228 observasjoner. En klar trend fra denne telledagen er at: studentene bruker egne bærbare datamaskiner. «Sitter i gruppe med medbrakt datamaskin» ble bare slått av «sitter alene med egen datamaskin».

Har biblioteket blitt en datalab?

Totalt antall observasjoner gjort av brukere med enten egne eller våre maskiner er 129, det vil si hele 57% av alle observasjoner denne dagen! Til motsetning ble det kun gjort EN observasjon av brukere som kikket på hyllene, både alene og i gruppe.

Mer folk!

Hurra! Endelig fikk jeg noen å telle. Hele 34 observasjoner totalt på telledagen i går. Det er jo selvsagt ikke allverdens, men faktisk 34 ganger så mange som forrige telledag 😛

Noe interessant allerede, dobbelt så mange menn som kvinner observert! Hva kan en så tolke utifra dette? Kan det være at det er flest menn som bruker biblioteket generelt? Flest menn på sommerkurs? Flere menn, enn kvinner som må konte og derfor befinner seg på biblioteket før semesterstart? Vanskelig å si, men punkt to vet jeg jo stemmer, selv om det selvsagt ikke trenger å ha noe med saken å gjøre.

Neste telledag er 27.august, da har undervisningen begynt, i tillegg til at åpningstidene har økt med hele 4,5 timer, dermed forventes det også en kraftig økning i antall observasjoner.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.