Grunnlaget

Vi skal altså i gang med en omfattende trafikktelling her på biblioteket. Første telling er allerede 5. juli. Når høstsemesteret starter skal vi også gjennomføre en brukerundersøkelse, blant skolens ansatte og studenter, om biblioteket. Resultatene av disse to prosjektene kan vi forhåpentligvis bruke sammen for å få et enda mer oversiktlig bilde av bibliotekets brukere.

Presentasjon av biblioteket

Biblioteket ved Høgskolen i Gjøvik disponerer et areal på ca. 1 100m² og er dimensjonert for ca. 80 000 bind. I bibliotek finnes det 230 arbeidsplasser fordelt på 42 PC‐arbeidsplasser, gruppearbeidsplasser, grupperom, og sosiale møteplasser. Biblioteket har tilgang til opplæringsrom/datalab med 18 PC‐er og video‐prosjektør. Grupperom, data‐ og opplæringsrom er tilgjengelige døgnet rundt. Biblioteklokalene er utstyrt med trådløst nettverk. (Last ned bibliotekets årsmelding fra 2009, hvis du er interessert i å lese mer.)

HIG‐biblioteket holdt i 2009 åpent i 44,5 timer pr uke i høst‐ og vårsemesteret. Dette planlegges å utvides fra og med høstsemesteret.

Biblioteket har 6 fast ansatte og to studentassistenter som betjener ca.  2400 studenter og 270 ansatte. I 2009 hadde vi nesten 63.000 besøkende i biblioteket.

Prosjektforberedelser

Det er mye å tenke på når man forbereder et TTT-prosjekt. Jeg har jo vært gjennom dette før, men ikke i slik skala som her. Vi kommer til å telle trafikken i biblioteket hver time, to dager i måneden i et helt år. Forhåpentligvis vil dette gi oss gode pekepinner på hvordan biblioteket bør videreutvikles.

Alt av skjema og regneark som brukes i prosjektet vil bli lagt ut på bloggen. Resultatene av tellingene også selvsagt.

Bibstat-bloggen er i gang

Hurra! Da var bloggen oppe og går. Snart dukker det opp masse spennende info her. Hovedsaklig i forbindelse med vårt TTT-prosjekt.

>Mens du venter kan du jo kikke på noen av de andre bloggene våre:

Klaus Jørans skriblerier

Karen Marie Øvern – en fagblogg tilknyttet Høgskolen i Gjøvik

EndNote ved Høgskolen i Gjøvik

HiG-bibliotekets tilvekstblogg

Open access-bloggen

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.