Blogger slås sammen

Denne Open Access- bloggen ble i sin tid til fordi vi trengte et åpent sted hvor vi kunne diskutere Bibsys Brage (opprinnelig kalt Pepia). Da systemet kom ordentlig i sving og de fleste hadde løst sine problemer med bl.a. organisering og arbeidsflyt ble innholdet i denne bloggen rettet mer generelt mot Open Access.

I vår åpnet vi en egen forskningsblogg hvor vi publiserer nyheter og diskuterer forskningsproblematikk og nå er det på tide å la vår Open Access- blogg gå inn i denne forskningbloggen. Alle tidligere bloggposter er importert, så du finner alt det gamle i den nye bloggen.

R.I.P. OA-blogg. Velkommen til forskningsbloggen!

Publisert i Ukategorisert | Merket med , | Skriv en kommentar

Publiseringsfond

Det er som kjent to veier til Open Access: den grønne vei og den gyldne vei, og de siste årene er det blitt økt fokus på å følge den gylne vei (dvs. direkte publisering i åpne tidsskrifter). Dette fører til at forskere og deres institusjoner må være forberedt på å betale for å få sine artikler utgitt, for eksempel kan det koste ca 16.000 kroner å få en artikkel ut i et open access tidsskrift. Som regel vil disse kostnadene kunne dekkes av institusjonen eller et publiseringsfond.

Som nevnt i en tidligere post har NTNU nettopp lansert sitt publiseringsfond. Tanken er at et slikt fond vil kunne få forskere til å publisere mer i åpne tidsskrifter. NTNU har satt av ca. 1 million kroner i året til publisering. Dette er interessant.

I 2012 leverte den såkalte Finch Group en rapport til forskningsrådene i Storbritannia. I rapporten skrives det bl.a. om hva som er bakgrunnen for ønsket om å få mer forskning publisert i åpne tidsskrifter og hvilke businessmodeller som bør gjelde. Finch-rapporten konkluderte med at publisering i åpne tidsskrifter skal etterstrebes. I rapporten står det også at betalingen må skje helt isolert fra fagfelleprosessen slik at viljen og/eller muligheten til å betale ikke blir blandet sammen med kvalitetssikringen av artiklene. Det høres fornuftig ut.

Pengene til publisering må komme fra et sted. Det er ikke mange institusjoner som bare kan bla opp en million fra lomma uten videre. Små institusjoner vil kanskje i første omgang måtte søke midler eksternt, men det bør også satses på å få lokale publiseringsfond som kan være til hjelp der forskere ønsker å publisere åpent.

Kilder:

Collins, E. (2013). Drive to gold increases need for APC management. I: Research Information, (65), s. 6.

Elnan, T. S. (2013). Ønsker forskningsrevolusjonen velkommen  (online). URL: http://universitas.no/kronikk/58194/onsker-forskningsrevolusjonen-velkommen (06.05.2013)

Research Information Network (2013). Finch Report (online). URL: http://www.researchinfonet.org/publish/finch/ (06.05.2013)

Publisert i OA policy | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Ja til åpne data!

Sjelden har vi fått tydeligere demonstrert betydningen av å gjøre forskningsdata åpent tilgjengelige enn i den ofte omtale saken hvor Harvard-professorene Carmen Reinhart og Kenneth Rogoff måtte innrømme feil i regnearket, og som dermed endret helt på konklusjonene på en studie som svært mange politikere har tatt til inntekt for sitt syn når det gjelder statlig pengebruk i USA. Takket være en doktorgradsstudent Thomas Herndon, som etter lengre tid fikk mast seg til regnearket, ble feilen avslørt og konklusjonene langt mindre entydige enn hva Harvard-professorene mente. Noen mener faktisk at konklusjonene må skrives helt om. Dette bekrefter av forskning og forskningsresultater brukes til ulike formål, og når studier får så store virkninger som studien til Renhard og Rogoff er denne episoden en påminnelse om at forskning har virkninger. For å unngå slike episoder i framtiden er tilgang til data og metode avgjørende. Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet er sentralt i forskning. Da er det forstemmende å se hvor lite oppmerksomhet forskningsdata har p.t. Det er ting på gang på nasjonalt og ikke minst internasjonalt, men dette arbeidet må høyere opp på agendaen blant forskere.

Publisert i Ukategorisert | Merket med | Skriv en kommentar

Medaljens bakside

stetoskop på tidsskrifterSolskinn er det beste desinfeksjonsmidlet, sa David Cameron (dette iflg Storbritannias forskningsminister David Willetts). Med det mente han at vi trenger mer gjennomsiktighet i hva regjeringer gjør – og det som skjer i forskning. Større åpenhet om metoder, prosesser og innhold gjør det vanskeligere å jukse. Det er i alle fall grunntanken.

Det er mange gode grunner til å publisere i åpne tidsskrifter (aka «The golden route»), men forskere må også være klar over at det er et stort antall useriøse tidsskrifter og konferanser der ute, og tallet øker dessverre. Da den amerikanske forskningsbibliotekaren Jeffrey Beall i 2010 for første gang publiserte sin liste over useriøse aktører hadde han 20 på listen, nå er det over 300 på denne listen. Dersom listen er korrekt er det stor grunn til bekymring.

NTNU lanserte nettopp sitt OA-publiseringsfond. De vil gi ut inntil én million kroner i året som skal gå til publisering i OA-tidsskrifter. For å unngå at pengene går til publisering i useriøse tidsskrifter legger de på et krav om at tidsskriftet skal være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og at det må stå med vitenskapelig nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgere utdanning (DBH). Dette kan være et fornuftig tiltak. I tillegg tror jeg det er viktig at alle PhD-studenter og forskere får grundig opplæring i dette stadig mer komplekse landskapet.

På det nåværende tidspunkt kan det være lurt å følge Bealls råd:

“We recommend that scholars read the available reviews, assessments and descriptions provided here, and then decide for themselves whether they want to submit articles, serve as editors or on editorial boards.”

Videre lesing:

 

Publisert i forskere, OA policy, Ukategorisert | Merket med , , , , , | Skriv en kommentar

UNIPED – nå som open access

En fin-fin julegave til alle interesserte lesere av UNIPED og OA-tilhengere: Nå er UNIPED lansert elektronisk og under open access modellen! Forlaget CoAction publishing er tilrettelegger. Tidsskriftet finner du her: http://www.unipedtidsskrift.net/index.php/uniped

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

BioMed Central med tilgang via mobil

BioMed Central (BMC) har tydeligvis skjønt at tilgjengelighet og tilpasninger til små skjermer er et clue, for nå satser de på å gjøre sidene sine mer tilpasset for mobile enheter. Det melder forskning.no. BMC, som på mange måter har ledet an i Open Access sammenhenger, leder nå altså an også med å gjøre innholdet lettere tilgjengelig på små skjermer.
BMC har dermed skjønt det som mange andre ikke har, nemlig at forskere og andre er mye på reisefot og trenger tilgang der de er – med den enheten de har med seg.

Les mer på BMC sin blogg.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Munin-konferansen i Tromsø

Den årlige Munin-konferansen skal snart i gang i Tromsø. Dette er en konferanse med hovedtema Open Access, og på programmet i år står bl.a. flere bidrag om åpen publisering og fremtidens forskere. Bidrag som ser ekstra spennende ut er «ReView: a new approach to peer review, using WordPress» og «The publish or perish pressure – benificial to academic research?». Burde være nok av interesse for både forskere, bibliotekarer og ledere her.

Konferansen er den 22.-23. november på Universitetet i Tromsø. Påmeldingsfrist den 9. november.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , , | Skriv en kommentar

Om konkurranse, verdi, bærekraft og hvorfor publiseringssystemet må endres i retning av open access

Det ser ut som open access igjen har fått vind i seilene, ikke minst blant de som produserer og skriver fagartikler. I dag kom jeg over en artikkel som tar for seg dette med konkurranse, verdi og bærekraft innen vitenskapelig publisering. Den er leseverdig – hverved er anbefalingen gitt:
http://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/10/24/competition-value-and-sustainability-why-this-cant-go-on/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+ScholarlyKitchen+%28The+Scholarly+Kitchen%29

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kronikk i Aftenposten om open access

Torkel Brekke, professor i religionshistorie, Universitetet i Oslo og prosjektelder hos Civita,   hadde en god kronikk i Aftenposten (4. oktober 2012) om open access som er basert på Civita-notat 16/2012. I kronikken populariserer Brekke det mest sentrale i det nevnte notatet. Brekkes kronikk finner du her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Slipp-forskningen-fri-7008008.html

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Civita om open access

Den liberale tankesmien Civita har publisert et leseverdig notat (Civita – notat nr.16/2012) om open access. Notater heter «Open Access: Allmenn tilgang til forskningsresultater», og er en grei gjennomgang av temaet open access og hva som er status her i Norge og internasjonalt. Notat finner du her: http://www.civita.no/2012/10/04/nytt-civita-notat-open-access-allmenn-tilgang-til-forskningsresultater

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar